Arhavi HES projesine devam!

Arhavi HES projesine devam!

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde şehir merkezine yapılması planlanan HES projesine devam ediliyor.HES’ne karşı olduklarını söyleyen Arhavi halkı, “şehiriçinde HES hayatı çekilmez hale getirir” diyor.


Danıştay 14. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED olumlu kararı’ için verdiği iptal kararını bozarak şehiriçi HES projesine devam dedi. Yapımına başlanılan HES projesi tamamlandığı takdirde Türkiye’nin ilk şehiriçi HES’i olacak. Şehrin merkezinde yapımına başlanılan HES’ne karşı olduklarını söyleyen Arhavi halkı, “şehiriçinde HES hayatı çekilmez hale getirir” diyor.


Kavak Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilk Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu kararı 2012 yılında verildi. ÇED raporu hazırlanırken Kapistre deresindeki canlılar için hayati öneme sahip olan ‘can suyu’ ölçümünün yanlış yapıldığını ve HES’in faaliyete girmesi durumunda Kapistre deresinin tamamen kuruyacağını savunan bölge halkı Rize İdare Mahkemesi’ne başvurunca mahkeme konuyla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi incelemesi sonucunda ÇED raporunun hileli hazırlandığını tespit edildi. Bilirkişi raporunu dikkate alan Rize İdare Mahkemesi ÇED olumlu raporunu hukuka aykırı bularak 2014’te iptal etti. 


DANIŞTAY BOZDU

İlk ÇED’in iptali üzerine şehiriçi HES projesi için 2015 yılında ikinci ÇED olumlu raporu alındı. İkinci ÇED’in de mevzuata uygun hazırlanmadığını savunan bölge halkı 2015 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Mahkeme, ikinci ÇED’in hukuka ve mevzuata uygun hazırlanmadığı belirterek ÇED olumlu kararını iptal etti. Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temyiz için Danıştay’a başvurdu. İtirazı değerlendiren Danıştay 14. Dairesi, ÇED raporunun kanuna uygun bir şekilde hazırlandığını belirterek Rize İdare Mahkemesi’nin ikinci ÇED olumlu kararı için verdiği iptal kararını bozdu. Danıştay’ın bozma kararında ÇED olumlu kararı ile ilgili, “Dava konusu ÇED olumlu kararında hukuka aykırılıktan söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir” ifadesi kullanıldı. 


Yapımına başlanan HES’e ait enerji türbinlerinin Arhavi’nin Cumhuriyet mahallesinin içinde kaldığını ve bu bölgede yerleşim olduğunu söyleyen Arhavi Doğa Koruma Platformu’ndan Hasan Sıtkı Özkazanç, “Danıştay’ın verdiği bozma kararını hukuka aykırı buluyoruz. HES’in yapıldığı yer şehrin bir mahallesi. Burada insanlar yaşıyor. Şehir içinde HES hayatı çekilmez hale getirir” dedi. 


Hürriyet