Arnavutköy Hadımköy imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

Arnavutköy Hadımköy imar planı değişikliği askıya çıkarıldı! Arnavutköy Hadımköy imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 431 Parselin Bir Kısmı Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askıya çıkarıldı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.01.2019 tarihli ve E.8986 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 431 parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin hazırlanan İstanbul ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2018 tarihinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 97(ğ) maddesi uyarınca Bakanlığımızca 16.01.2019 tarihinde resen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu2nun 8/b maddesi gereğince 05.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın