Arsa alımları gider pusulası ile belgelenebilir!

Arsa alımları gider pusulası ile belgelenebilir!Posta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu, vatandaşların sorularını yanıtlıyorSoru: Şirketimize fabrika binası yapmak için, çok hissedarlı bir arsadan hisse toplamaya başlayacağız. Hissesini satın alacağımız arsa sahipleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan işçi, emekli veya memur kişiler. Arsa alımı için bu kişilerden belge alamıyoruz. Bu durumda arsa alımlarımızı nasıl belgelendireceğiz? Gider pusulası düzenleyecek olursak, Gelir Vergisi stopajı yapacak mıyız? KDV hesaplayacak mıyız? Üzeyir KARABAĞ

Cevap: Satın alacağınız arsa hisseleri, bir gerçek kişinin ticari işletmesinde veya Kurumlar Vergisi mükellefi bir şirketin aktifinde kayıtlı değilse, arsa satışı KDV'ye tabi değil. Arsa bedelini öderken de Gelir Vergisi stopajı yapılması gerekmiyor. Medeni Kanunu'na göre, gayrimenkul iktisabı tapuya tescille hüküm ifade etmesine karşın, alımlarınızda gider pusulası düzenlerseniz, Vergi Usul Kanunu hükümlerince alımlarınızı da belgelemiş olursunuz.
Posta/Ekrem Sarısu