Arslanlar Konut Ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Arslanlar Konut Ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!Arslanlar Konut Ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Fırat Arslan tarafından kuruldu.


Arslanlar Konut Ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Fırat Arslan tarafından kuruldu.

Arslanlar Konut Ve İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır: İnşaat a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı inşaatlar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. p. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. q. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek r. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. s. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. t. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. İnşaat ve Malzemeleri a) Her türlü kaba inşaat malzemeleri, ince inşaat malzemeleri, hırdavat, sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamullerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b) Konusunda her türlü dekorasyon malzemeleri ile mobilya, ağaç doğramada kullanılan aksesuarlarının imalı, alımı, satımı ve ihracatını ve ithalatını yapmak. Konusu her türlü inşaat malzemesi yapımında kullanılan inşaat demiri, çimento, çivi, kireç, kum, tuğla, seramik, yer döşemeleri, fayans, hırdavat, boya, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. c) Konusunda her türlü inşaat ve yol makineleri bayındırlık işlerinde kullanılan makineler, dozer,loder,ekskavatör,römorkler,traktörler,jenare törler, kompresörler, sondaj makineleri ve delme tabancaları ve iş makineleri ile bunların aksesuar ve yedek parçalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Konusunda her türlü plastikten mamul boru, mutfak ve banyoda kullanılan plastik aksesuarların ve bunların benzeri mamullerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. d) Konusunda her türlü ham ve mamul kereste, kapı ve pencere, parke, mutfak dolabı, banyo dolabı ve inşaat için gerekli, ahşap malların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili olarak kat karşılığı işyeri, konut yapmak, arsa alıp üzerine işyeri, konut yapmak, yaptırmak. e) Konusunda her türlü konut, işyeri ve benzeri binaların onarım, dekorasyon, bakım ve inşaat işlerini yapmak. Konusunda her türlü standart ve prefabrik inşaat malzemelerinin bir kısmımın veya tamamını imal edecek tesisler kurmak veya kurulmuş işletmelerin işletmeciliğini almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek Şirket Amacına Ulaşabilmesi İçin Aşağıdaki Konularda İşlemler Yapılabilir: 1- Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İnönü Mah.371.Sk.Emek Apt. Blok No:13-15 İç Kapı No:8 Esenyurt