Arzum Elektrikli Ev Aletleri tahvil ihracı kararını yayınladı!

Arzum Elektrikli Ev Aletleri tahvil ihracı kararını yayınladı! Arzum Elektrikli Ev Aletleri tahvil ihracı kararını yayınladı!

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Arzum Elektrikli Ev Aletleri tahvil ihracı kararını yayınladı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Arzum Elektrikli Ev Aletleri tarafından yapılan açıklama şöyle;


25.06.2014 tarihinde yanlış şablondan gönderilen özel durum açıklamasının doğru şablon ile gönderimidir;Şirketimizin 25.06.2014 tarih ve 014 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde;

    

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) nominal değerli ihraç limiti kapsamında tertipler halinde hamiline yazılı tahvillerin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilmesine, söz konusu tahvillerin ihraç işleminde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den (İş Yatırım) aracılık hizmeti alınmasına ve belirtilen limit kapsamında gerçekleştirilecek ilk 2 tertip ihracın koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

50.000.000 TL (Elli Milyon Türk Lirası) nominal değerindeki ihraç limiti kapsamında eşanlı olarak gerçekleştirilecek


a)Birinci tertip tahvil ihracının  24 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli değişken faizli olarak çıkarılmasına, tahvillere ilişkin kupon faiz oranına baz teşkil edecek olan "Tahvillerin Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranının, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"nin (Benchmark) son üç iş gününde Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamasının üzerine en fazla %4,50 (yüzdedörtbuçuk) ek getiri oranı eklenmesi suretiyle işlemlere aracılık edecek olan İş Yatırım tarafından hesaplanmasına,


b)İkinci tertip tahvil ihracının  36 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ve vade sonunda anapara ödemeli değişken faizli olarak çıkarılmasına, tahvillere ilişkin kupon faiz oranına baz teşkil edecek olan "Tahvillerin Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranının, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"nin (Benchmark) son üç iş gününde Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamasının üzerine en fazla %5,50 (yüzdebeşbuçuk) ek getiri oranı eklenmesi suretiyle işlemlere aracılık edecek olan İş Yatırım tarafından hesaplanmasına,


c)Kararda yer verilen ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri, ihraç ve satışla ilgili diğer şartların belirlenmesi, bu çerçevede ihraç edilecek tahvillere ilişkin SPK, MKK, BİAŞ, BİAŞ Takas ve Saklama Bankası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetimine yetki verilmesine ve ihraca ilişkin sözleşme ve sair evrakların imzalanması hususlarında Şirket'imizin,


A grubu imza yetkililerinden Talip Murat Kolbaşı, Hilmi Akşit Ersoy, Alp Aslan Somyürek ve B grubu imza yetkililerinden Cenk Coşkuntürk ve Ahmet Faralyalı'nın herhangi ikisinin imzası ile temsil ve ilzam edilmesine


Şirket'imiz ana sözleşmesinin 9.2 no'lu maddesi uyarınca oy çokluğuyla karar verildi.pus