Asay Emlak Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Asay Emlak Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!Asay Emlak Yatırım  Anonim Şirketi Bağcılar’da 100 bin TL sermaye bedeli  ile Adem Ay ve Sibel Ay tarafından kuruldu.


Asay Emlak Yatırım  Anonim Şirketi Bağcılar’da 100 bin TL sermaye bedeli  ile Adem Ay ve Sibel Ay tarafından kuruldu.

Asay Emlak Yatırım  Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b) Turizm tesisleri, konut, fabrika, sosyal tesis, sağlık tesisleri gibi her türlü yapılar ile dinlenme, kültür, sağlık, sosyal ve sportif faaliyetleri gerçekleştirme amaçlı her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek. c) Otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü restoran, kafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. d) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. e) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. f) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. g.) Konusuyla ilgili olmak şartıyla; imalatı ve ticareti yasak olmayan her türlü madde ve malzemelerin imalini, iç ve dış ticaretini yapmak. h) Konusuyla ilgili olmak şartıyla; her türlü hammaddelerin ve yardımcı malzemelerin, işletme malzemelerinin imalini, iç ve dış ticaretini yapmak. ı) Konusuyla ilgili olsun veya olmasın her türlü malların, toptan ve/veya perakende iç ve/veya dış ticaretini yapabilir. i) Konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından her türlü bayilikler, temsilcilikler alabilir. Gerektiğinde aldığı bu bayilik ve temsilcilikleri başkalarına devredebilir. Kendi geliştirdiği her türlü gayrımaddi hak ve ürünlerle ilgili olarak her türlü bayilikler ve temsilcilikler verebilir. Konusu ile ilgili her türlü imalat tesisleri kurabilir, kurdurabilir, başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Kurulmuş tesislere ortak olabilir. j) Şirket; her türlü imtiyaz, ruhsat, iştira, intifa ve sükna hakları ile Marka, İsim hakkı, Kullanım hakkı, İmalat izni, satış izni gibi gayrımaddi haklar edinebilir. Bu haklarını devredebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. k) Konusu ile ilgili her nevi taşınmaz edinebilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Başkalarının taşınmazları üzerinde her türlü oranda kat karşılığı inşaatlar yapabilir, kendi taşınmazları üzerinde her türlü oranda kat karşılığı inşaatlar yaptırabilir. l) Gerek kendi taşınır ve/veya taşınmaz malları ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin malları üzerinde ipotek, intifa, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri her türlü kanuni haklar tesis edebilir, ettirebilir. Gerek kendi ve gerekse iş veya ortaklık münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık olmak üzere kendi taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis edebilir. Ayrıca medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrımaddi haklar ile ilgili her çeşit iltizami ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: MAHMUTBEY MAH.HALKALI CAD. ASAY BLOK NO:52 BAĞCILAR