24 / 05 / 2022

Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davası 19 Nisan'da!

Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davası 19 Nisan'da!

İstinye Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davasının duruşması 19 Nisan'da İstanbul Sarıyer İcra Hakimliği'nde gerçekleştirilecekTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Remzi Gür'e 23.8 milyon liraya satılan İstinye Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davasının duruşması 19 Nisan'da İstanbul Sarıyer İcra Hakimliği'nde gerçekleştirilecek.

Duruşmaya Halis Toprak da katılacak. İstinye Aslanlı Köşk, Remzi Gür'e 23 milyon 800 bin TL'ye satılmıştı. 11 Şubat 2010 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TMSF tarafından Toprak Holding'e ait İstinye Aslanlı Köşk ve Toprak Center dahil gayrimenkullerin satılmasına ilişkin olarak verdiği kararın iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği karara Halis Toprak'ın yaptığı itirazı kabul etmiş, konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğine karar vermişti. Bu arada TMSF, Toprak İzolasyon Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. 34 milyon 600 bin muhammen bedelle satışa çıkarılan Toprak İzolasyon'un ihalesi 22 Temmuz'da yapılacak.

Kapalı zarf ve açık artırmayla gerçekleştirilecek olan ihale, Fon Kurul'unun kararırıyla sonuçlandırılacak. 34 milyon 600 bin dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan iktisadi bütünlüğün ihalesine katılabilmek için 3 milyon 460 bin dolarlık teminatın yatırılması gerekecek. Fon Kurulu tarafından satışa çıkarılacak iktisadi bütünlüğün içinde söz konusu şirketin faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller, markalar ve internet alan adı ile bu varlıklarla ilgili feri ve mütemimmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşacak.
Hürriyet