Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

 Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Cağaloğlu’nda 30 bin TL sermaye bedeli ile Yalçın Haksöyliyen tarafından kuruldu.


Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Cağaloğlu’nda 30 bin TL sermaye bedeli ile Yalçın Haksöyliyen tarafından kuruldu. 


Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:

Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: A.   Turizm 1    Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 2.   Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak, internet üzerinden satışını yapmak. 3.   Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 4.   Vize işlemleri için danışmanlık ve her türlü aracılık işlemlerini yapmak. 5.   1618 sayılı seyahat acentaları kanunu hükümlerine uygun olarak turizmle ilgili faaliyetleri yapmak 6.   Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 7.   Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 8.   Hava araçları ile turlar düzenlemek, ambulans hizmetleri vermek. 9.   Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 10. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 11. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 12. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 13. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.. 14. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. 15. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. 16. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. 17. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. 18. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. 19. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 20. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.   B.   Diğer konular 1.   Elektronik ve elektrik sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatının yapılması 2.   Gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatının yapılması 3.   Demir-çelik sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatının yapılması 4.   Tekstil sektöründeki sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatının yapılması 5.   İnşaat sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatının yapılması   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Asly Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Alemdar Mh.Pr.K.İsmail Gürkan Cad.Üretmen Han 1/Z17 Cağaloğlu