13 / 08 / 2022

Asmir Mimarlık Ve Yapı Tasarımları Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Asmir Mimarlık Ve Yapı Tasarımları Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 50 bin tL sermaye bedeli ile Ali Akbulut ve Mehmet akbulut ortaklığında kuruldu.Asmir Mimarlık Ve Yapı Tasarımları Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 50 bin tL sermaye bedeli ile Ali Akbulut ve Mehmet akbulut ortaklığında kuruldu.

Asmir Mimarlık Ve Yapı Tasarımları Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,alışveriş merkezleri,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Her türlü mimarlık ve yapı tasarımları yapmak. 4.Her türlü inşaat ve yapı malzemelerinin ithalatını ve ihracatını yapmak. 5.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8.Kentsel dönüşüm projelerinin tasarımının ve inşaatlarının yapılması. 9. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya,her türlü nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 10.Her türlü spor salonları,havuz inşaatı ve arıtma işlem ve tesislerini yapmak. 11. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ,tadilat dış cephe , çatı ve izolasyon işleri yapmak. 12. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 13. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 14. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 15. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 16. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. 17.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 18. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 19.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 20.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 21.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 22.Konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kredi,ruhsatname, izin,patent,marka ve lisans anlaşmaları yaparak gerektiğinde bunları devir ve ferağ eder 23.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuarlara ve organizasyonları katılmak,kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak