12 / 08 / 2022

Astoria yarýn açýlýyor

Astoria yarýn açýlýyor

180 milyon dolara mal olan Astoria Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi, yarýn kapýlarýný ziyaretçilerine açacak. Esentepe'de bulunan Astoria Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi ile Astoria Residences kompleksi, düx