Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Atahan Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sokak'ta kuruldu.Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Atahan Müdürlüğü'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de kuruldu.


Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;  1-        Resmi, özel Kurum ve kuruluşlara Yurt içinde yurt dışında şehircilik mimarlık inşaat mühendisliği makine mühendisliği harita mühendisliği altyapı mühendisliği çevre mühendisliği hizmetleri yapmak konusu ile ilgili olmak üzere her türlü drenaj kanalizasyon pis su temiz su klima araştırma tesisleri  projelerini  yapmak,  2-        Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, sınai yapı ve fabrikaların her türlü proje çalışmalarını üslenmek. Sanayi tesisi, konut, baraj, ticari bina, tatil köyü, spor kompleksi, alışveriş merkezi her türlü proje çalışmalarını üslenmek. 3-        Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4-        Bina ve çevre tasarımında estetik ve inşai kalitenin, mimari anlam ve kimlik arayışlarının öncelikli bulunduğu konularda mimari tasarım çalışmaları yapmak. Yol, fabrika, ticari bina, baraj, hava meydanı, liman, köprü, tatil köyü, hastane, okul, spor kompleksi, alışveriş merkezi, sanayi sitesi mimari tasarım çalışmaları yapmak. 5-        Proje hizmetlerinin yanısıra , inceleme , araştırma yayın çalışmaları ve özellikle büyük projeler için , iç ve dış uzmanlık ve uygulama kuruluşlarıyla bağlantı içinde , Proje yönetimi hizmetleri vermek  6-        Yurt içinde ve dışında otel , tatil köyü ,  okul , hastahane , fabrika , konut gibi kompleks ve münferit her türlü , kapalı yapı ve tesisleri meydan , park , bahçe yeşilalan , spor ve sosyal tesis , sahil  şeridi gibi açık mekanların projelerini hazırlamak hava meydanı, liman, alışveriş merkezi, köprü, baraj, ticari bina, sanayi tesisi projelerini hazırlamak 7-        İmar ve şehir bölge plan projelerini , kentsel tasarım kentsel ve turistik v.b kompleksler , konut toplulukları , üniversite kampüsleri , çok işlevli kent merkezleri , kentsel canlandırma programları  hazırlamak. 8-        Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Alışveriş merkezi, baraj, liman, tatil köyü, hastane, okul, spor kompleksi, hava meydanı, köprü, yol, sanayi tesisi 9-        Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Konut, hava meydanı, liman, hastane, okul, köprü, spor kompleksi, alışveriş merkezi, sanayi tesisi, tarım ,enerji 10-     Yurt içinde ve dışında her türlü mimari tasarım , eski eser , rövöle , restorasyon , koruma, sıhhileştirme , restitosyon  projelerinin tasarım ve projelendirme hizmetlerini  yapmak. 11-     Yurt içinde ve dışında her türlü yapıların, iç ve dış dekorasyonlarının , iç tasarım ve yenileme projelerini hazırlamak. 12-     Yurt içinde ve dışında her türlü yapı ve tesislerin program tasarımı, araştırma, proje değerlendirme, proje yönetimi, ve danışmanlık hizmetlerinin  yapılması. 13-     Konusu ile ilgili plan etüd ve proje işlerini yapmak. 14-     Her türlü proje tatbikatı teknik kontrollük, müşavirlik ve etüt araştırmaları gibi teknik hizmetleri yapmak, bu konularda müşavirlik yapmak. Konusu ile ilgili Danışmanlık hizmetleri yapmak. Resmi ve özel ihalelere girmek. 15-     Her türlü yapının komple veya kısmi her türlü iç mimari projeleri hazırlamak restorasyon ve tadilat projeleri uygulama ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 16-     Kent ve bölge ile ilgili her türlü proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak. 17-     Her türlü bayındırlık tesisleri, sanayi ve turistik tesislerin proje ve müşavirlik hizmetlerini   yapmak 18-     Her türlü toplu ve sosyal konut projeleri hazırlamak .  19-     Yukarıda sayılan faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü sınai tesisler kurmak , kurulu tesisleri satın almak , kiralamak , kiraya vermek ve satmak. Kurulacak tesisler için gerekli makine , cihaz , araç ve gereçleri üretmek , satın almak ve ithal etmek. Yenilenmesi için gerekli yedek parça ve malzemelerin satın alınması ve ithalatı.  20-     Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 21-     Prefabrike inşaat ve meskenler.


Ata Han Yapı Mimarlık ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Katip Salih Sokak, No:18.