Ataköy'de yeşil alanlara imar verilmeyecek

Ataköy'de yeşil alanlara imar verilmeyecek Ataköy'de yeşil alanlara imar verilmeyecek

Danıştay 6. Daire, binalarının arasında kalan yeşil alanların imara açılmasını protesto eden Ataköylüleri haklı buldu

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ataköy'de yaşadıkları binalar arasında kalan yeşil alanlar imara açılınca aralarında para toplayarak parselleri satın alan ancak buna rağmen aynı parseller bu kez “turizm alanı” ilan edilip, yeniden imara açılınca konuyu yargıya taşıyan Ataköylüler zafer kazandı. Danıştay 6. Dairesi, Ataköylüler adına dava açan Azize Kaynar'ı, “Turizmi Teşvik Kanunu adı altında yeşil alanları imara açan” Kültür ve Turizm Bakanlığı karşısında haklı bularak, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Atatöylüler, Ataköy Turizm Merkezi kapsamında alınan 18 pafta, 564 sayılı adaya ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı üzerine dava açma yoluna gitti.
Danıştay 6. Dairesi'nde 2009/4834 esas nosuyla verilen kararda, hazırlanan bilirkişi raporuna atıfta bulunuldu. Raporda, Türkiye'de ilk toplu konut alanı olarak hayata geçirilen Ataköy yerleşkesinin 1. kısmının yer aldığı imar adasındaki yeşil alanların o adada yaşayanların kullanımına sunulmak üzere planlandığı belirtildi.
Danıştay 26.10.2009 tarihinde verdiği kararla ise, “dava konusu imar planlarında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık görmediğinden” yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Şükran Pakkan/Milliyet

pus