Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak şirket olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunacak.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak şirket olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunacak.


Açıklama:

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde kesinleştirilen bağımsız üye aday listesi Sayın Çiğdem DİLEK ve Sayın Talip ÇANKIRI'dan oluşmakta olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları 30 Mart 2016 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.