Atarfil İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Atarfil İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Atarfil İnşaat Limited Şirketi, Atarfil S.L. tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 7 Nisan'da Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Hamidiye Suyu Sokak, 3/9'da kuruldu.
Atarfil İnşaat Limited Şirketi, Atarfil S.L. tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 7 Nisan'da kuruldu. 


Atarfil İnşaat Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1) Her türlü inşaat ve taahhüt işleri. 2) Her tür su arıtma ve su yalıtımı malzemelerinin ticareti ile su arıtma, su yalıtımı korozyonla mücadele, drenaj gibi işlemlerin uygulanmasına yönelik hizmetler. 3) Her türlü malzeme döküntüsü ve diğer atıkların ticareti ile atıkların yalıtımı ve çevre korumaya yönelik uygulama hizmetleri. 4) Her türlü çatı malzemeleri ile gölge sağlayan elemanların ticareti ile bunların uygulanmasına yönelik hizmetler. 5) Her türlü ses geçirmezliği sağlayan malzemelerin ticareti ile bu yöndeki uygulamalara yönelik hizmetler. 6) Her tür su arıtma, su yalıtımı, çatı ve diğer örtülerde kullanılan malzemelerin imalatında kullanılan ham maddeler ile bu malzemelerin uygulama aşamalarında kullanılan teçhizatın ticareti. Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için, aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a) Şirketin amacıyla ilgili olarak taahhütlük, pazarlamacılık,temsilcilik,distribütörlük, mümessillik,ithalat,ihracat ve danışmanlık işleri. b) Şirketin amacıyla ilgili olarak yurt içinde ve dışında hakiki ve hükmi şahıslarla şirket kurmak,ortak girişimlerde bulunmak, yurt içinde ve dışında şubeler açmak. c) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli taşınmazları iktisab etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek ile kiraya almak, taşınmazların üzerinde irtifak, intifa, sükna, taşınmaz mükellefiyeti, kat irtifakı tesis, iktisab, devir ferağ etmek. d) Şirketin amacıyla ilgili olarak, şirketin borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, e) Şirketin amacıyla ilgili olarak gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, kiralamak ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.


Atarfil İnşaat Limited Şirketi adres: Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Hamidiye Suyu Sokak, 3/9.