Ataşehir My Towerland'da 9 ticari ünite satılıyor!

Ataşehir My Towerland'da 9 ticari ünite satılıyor! Ataşehir My Towerland'da 9 ticari ünite satılıyor!

1 Kasım 2013 tarihli Ataşehir ilçesi My Towerland projesi 2445 ada 2 parselde kain 9 adet ticari ünitenin satışı ihalesi ile ilgili Emlak Konut web sitesinde duyuru yapıldı...


1 Kasım 2013 tarihli Ataşehir ilçesi My Towerland projesi 2445 ada 2 parselde kain 9 adet ticari ünitenin satış ihalesi gerçekleştirilecek. Zemin kat ve bodrum aktlarda yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 94 metrekare ile 172 metrekare arasında farklılık gösteriyor. 

Ataşehir My Towerland'da satılan ticari ünitelerin muhammen bedelleri KDV dahil 1 milyon 121 bin lira ile 2 milyon 537 bin lira arasında farklılık gösteriyor.

 

Açık Artırma İhalesi 1 Kasım 2013 tarihinde Saat 15:00 ’da Emlak Konut GYO. A.Ş. Genel Müdürlüğünde yapılacak. 

 

Açık artırmaya katılmak isteyen istekliler ekteki listede belirtilen geçici teminat tutarına karşılık gelen teminat mektubunu 01.11.2013 tarih saat 15:00’a kadar Emlak Konut GYO. A.Ş. Genel Müdürlüğüne 

ihale ile ilgili istenen tüm belgeler ile birlikte elden teslim edip karşılığında açık artırmaya katılım belgesi imzalayarak bayrak alacaktır. Geçici teminat mektubu, ihale tarihinden itibaren en az 6 ay olarak geçerli olmalı. 

 

Ekteki listede belirtilen teminat tutarını nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, teminat tutarını 01.11.2013 

tarih saat 15:00’a kadar Emlak Konut GYO A.Ş.’nin T.C. Vakıflar Bankası Kadıköy İstanbul şubesindeki 

1580 0728 4812 064 (İban: TR76 0001 5001 5800 7284 8120 64) nolu hesabına yatırarak dekont ve ihale ile 

ilgili istenen tüm belgeler ile birlikte Emlak Konut GYO. A.Ş. Genel Müdürlüğüne elden teslim edip açık artırmaya katılım belgesi imzalayarak bayrak alacak. 

 

 Gayrimenkullerin satış şekli; Muhammen satış bedeli veya ihale sonucu oluşan KDV Hariç satış bedeline %18 KDV ilave edilecek ve bedel peşin olarak (banka kredisi olabilir) ödenecektir. 

 

5. Diğer detay bilgileri İhale Dosyasında mevcuttur. İhale dosyası Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğünden 100 ¨ karşılığı temin edilebilir. 

 

İhalede İstenen Belgeler 

Şirket: 

Şirket Faaliyet Belgesi 

Vergi Levhası 

Şirketi Temsilde yetkili kişinin yetki belgesi 

İmza sirküleri 

Geçici teminat miktarını gösterir dekont / teminat mektup 

İhaleye katılan kişinin Kimlik Fot. 

Vekaleten katılanlarda Noterlikçe düzenlenen vekaletname 

Dosya Alındı Fatura Fotokopisi 

 

Şahıs: 

Geçici teminat miktarını gösterir dekont / teminat mektup 

Kimlik Fot. 

Vekaleten katılanlarda Noterlikçe düzenlenen vekaletname 

Dosya Alındı Fatura Fotokopisi Liste için tıklayın...