Atatürk Orman Çiftliği'ni SİT statüsünden çıkaran karar durduruldu!

Atatürk Orman Çiftliği'ni SİT statüsünden çıkaran karar durduruldu! Atatürk Orman Çiftliği'ni SİT statüsünden çıkaran karar durduruldu!

Atatürk Orman Çiftliği yeniden sit alanı. 2012’de yeni başbakanlık binasının inşaatının devam ettiği 7 hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun kararının yürütmesini Ankara 11. İdare Mahkemesi durdurdu...
Atatürk Orman Çiftliği yeniden sit alanı. 2012’de yeni başbakanlık binasının inşaatının devam ettiği 7 hektarlık alanı sit statüsünden çıkaran Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun kararının yürütmesini  Ankara  11. İdare Mahkemesi durdurdu.


ATATÜRK Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içinde yapıldığı için büyük tartışma yaratan Yeni Başbakanlık Binası için mahkemeden kritik bir karar çıktı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, arazinin sit statüsünün değiştirilmesi kararının yürütmesini durdurdu. 


Ankara Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu, 2012 yılında AOÇ içinde bulunan yeni Başbakanlık binasının yapıldığı 7 hektarlık alanı tarihi sit alanı olmaktan çıkardı. Bunun üzerine TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası ortak hareket ederek, bu kararın iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açtı. Başbakanlık da davaya müdahil oldu. Taraflara tebliğ edilen Ankara 11. İdare Mahkemesi kararıyla Başbakanlık Konutu’nun da bulunduğu 7 hektarlık kısımla ilgili tarihi SİT statüsünün kaldırılması kararının yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararında, mevcut tarihi SİT statüsü ile ilgili olarak herhangi bir inceleme, araştırma, konunun uzmanlarından görüş alma gibi bir ön hazırlığın yapılmadığı vurgulandı. Kararda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na alanın tarihi SİT statüsünün kaldırılmasına yönünde yapılan teklifte herhangi bir gerekçeye yer verilmediği de belirtildi.


ZARAR DA TANZİM EDİLMELİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemenin iptal kararının ardından yetkilileri “inşaatı durdurmaya ve mühürlemeye” davet etti. Yetkilileri hukuka saygılı olmaya çağıran Candan, “Ruhsat iptaliyle ilgili de mahkemeden karar bekliyoruz. Bu kararın temyiz yolu açık. Eğer temyizden de olumlu karar çıkarsa zararın da tazmini gerekiyor. Kamuoyu vicdanında yıkılması gerekiyor” dedi.  

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, karar üzerine yaptığı açıklamada, “Yargı kararı ile birlikte, Başkanlık Sarayı’nın da içerisinde bulunduğu AOÇ arazisi tarihi niteliğine yeniden kavuşmuş, Başkanlık Sarayı’nın hukuksuz yapısı ise ortaya konulmuştur. AOÇ’nin Ankara kentinin hava koridoru olma özelliğini hiçe sayan, tarihi ve doğal niteliklerini görmezden gelerek yapılaşmaya açan, bölgeyi Atatürk’ün vasiyetine aykırı bir şekilde ve amaç dışı kullanan AKP Hükümetinin, yargı kararı ile birlikte kaçak duruma düşen Başkanlık Sarayı’nı ivedikle mühürlemesi ve akabinde yıkması gerekmektedir. AKP’ye çağrımızdır; 91 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca Ankaralı’nın olan AOÇ’yi, tekrar Ankaralılara teslim et” dedi.Hürriyet