Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Merve Kınacı tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 28 Mart'ta Beylikdüzü, Ekol İşmerkezi'nde kuruldu.Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Merve Kınacı tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta kuruldu. 


Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;  a)Şirket her türlü konut, fabrika, ticari, turizm ve sosyal tesislerin mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanması ilgili bakanlık ve devlet kurumlarında işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması işlerini yapabilir, gerektiğinde yaptırabilir. b)Şirket; durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı. c)Şirket; arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir satabilir, kiralayabilir kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş hakları kaldırabilir. d)Şirket; her türlü inşaat taahhüt işleri, mesken amaçlı konut, ticari bina, turizm tesisleri ve sosyal tesisler, okul, hastane inşaatını yapabilir, bununla ilgili özel sektör ve devlet kurumlarının açtığı ihalelere girebilir, alabilir, kat karşılığı inşaat yapım işlerini alabilir yapabilir, hasılat paylaşımı şeklinde inşaat işlerini alabilir, yapabilir, lüzumlu halinde başka inşaat şirketlerine veya taşeronlara kısmen veya tamamen yaptırabilir. e)Şirket her türlü bina, büro, tesis ve yapıların dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım fizibiliteler yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. f)Şirket; inşaat sektöründe gerekli her türlü inşaat malzemesi ve inşaat makine, araç ve her türlü vinçlerin imalatını, alım satımını, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalat ve ihracatını yapabilir, başkalarına yaptırabilir. g)Şirket; şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.  h)Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere aynı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınai işlemlere katılmak. i)Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve hukuki sınai muameleleri yapmak, patent, know-how, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap bu hakları kendi adına tescil ettirmek devir etmek feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararına sunmak. 


Atölye Proje Mimarlık ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Sayaca Caddesi, No:5 Kat:1/31 Ekol İşmerkezi.