Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Rostyslav Semıkov tarafından kuruldu. Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Rostyslav Semıkov tarafından kuruldu. 

Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
MEDİKAL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 1-Sağlık konusunda yeni ürün araştırmaları ve geliştirmesinin yapılması, tıbbi malzeme üretimi, sarf malzemesi üretimi, teşhis ve tedaviye yönelik ürün üretimi,araştırılması ve geliştirilmesi; bu ürün ve benzerlerinin ithali, ihracı, alımı, satımı, pazarlanması, 2-Her türlü sağlık hizmetleri vermek üzere hastane, klinik, poliklinik, laboratuar gibi sağlık, ilk sağlık kontrolü ve sonrasında teşhis ve tedaviye imkan veren hizmetlerin yapılmasına elverişli tesislerin açılması, işletilmesi. 3-Yataklı sağlık kurumlan kurulması insan sağlığı ile ilgili diğer alet edevat ve komple tesislerin ithali, imali, ve ihracatının yapılması veya bu işlemin başkalarına yaptırılması, 4-Ultrasonografi, tomografi, röntgen cihazları gibi her türlü elektronik, bilgisayarlı, mekanik aletlerle deneyler yapılması, teşhis ve tedavi amaçlı tıbbi araç ve gereç üretimi. ithalatı, ihracatı ve pazarlaması. DIŞ TİCARET SEKTÖRÜNDE: 1-Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatının serbest bıraktığı her türlü malların mamül ve yarı mamül malların sınai ve ticari ürünlerin yedek parçalarının hammaddelerin, makine ve ekipmanların ticarete konu her türlü emtianın ithalat ve ihracat ve alım satımını yapar Şirket konusuna giren bu işlerin gerçekleşebilmesi için; 1-İmalathaneler,depolar.özel antrepolar,ambalaj tesisleri kurar, kiralar, çalıştır, kiraya verir, satın alır ve satar.Şirket için gerekli nakil vasıtalarını satın alır,kiralar ve satar. 2-Şirket maksat ve konusu içinde alameti farika ,ihtira beratı,ruhsatname,her türlü fikri ve sınai haklar,alır,satar, kiralar, kiraya verir, bayilik, mümessillik, acentelik, taahhüt, komisyon,ve diğer mukaveleleri akdeder. 3-Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı yurt içinde ve yurtdışında mevcut,hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurar,iş anlaşmaları yapar,kurulmuş şirketlere iştirak eder,işletme teşebbüs,şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır,devreder. 4-Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alır,satar,kiraya verir,üçüncü şahıslardan kiralar,rehin ve ipotek eder.Bunlar üzerinde her şekilde tasarruf ve iltizamı muamelelerde bulunur.Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır fek eder. 5-Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 6-Şirket, maksat ve konusu dahilinde kuracağı,satın alacağı tesisler;imal,ithal ve ihraç edeceği emtia,makine,ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri,dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder.Bu işlemler için her türlü tasarruflarda bulunur.

Audubon Bioscience Medikal Sağlık Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992.Sk.Vetro City St.N:16/131 Esenyurt