05 / 07 / 2022

Avcılar 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı!

Avcılar 1/5000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, EÜAŞ Boru Hattı Platform ve Şamandıra Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20 Eylül 2021 tarihli ve 1738413 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Avcılar ilçesi, Ambarlı Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santraline ait Boru Hattı, Platform ve Şamandıra Amaçlı NİP- 34975405 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP- 34166379 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 20.09.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın