Avcılar'da imar planı değişikliği onaylandı!

Avcılar'da imar planı değişikliği onaylandı!

Kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'da yapılacak binalara 4 kat sınırının kaldırılması için sunulan imar planı değişikliği Belediye Meclisi'nden oyçokluğuyla geçti. Karar Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak.


1999'daki Marmara Depremi'nin ardından Avcılar'ın imar planında 2008'de değişikliğe gidildi ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan veya yenilenen binalara 4 kattan fazla ruhsat verilmedi. Avcılar Belediye Meclisi cuma günü bu kararda değişikliğe gitmek üzere toplandı. Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Cihangir mahallelerindeki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kararı, 'tarihi' olarak nitelendirilen bu toplantıda oy çokluğu ile geçti. Karar Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak. 


Kabul edilirse 4 kat sınırı kalkacak, 5 ve 6 katlı binalarını yenilemek isteyen vatandaşlar 4 kat sınırına takılmadan binalarını yeniletebilecek. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Bu binalar zaten 6 kata uygun zeminde ve altyapıda yapılmış" diyor ama TMMOB kararı, "Afet riskini büyütür" şeklinde yorumluyor. 


'BİNA YÜKSEKLİĞİNİ VE YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR'


TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu kararı değerlendirerek şunları söyledi: "Kentsel dönüşümü yanlış anlıyoruz. Bu kararlar tartışmaya açık. Çünkü sınır engelinin kalkması kat artışının önünün açılması ve afetin vereceği zarar riskinin artması demek. Bunlar afet risklerini büyüten imar kararları. İmar düzeninde, yapı denetiminde ciddi değişiklikler sağlanmadan imar artışları verilebiliyor. Bunlar yarın bir gün ilave sorunların önünü açacak. Kentin yetersiz olan ortak donatı alanları, yeşil alanları daha da yetersiz kalacak. Riskler daha çok büyüyecek. Bu yöntem önce Zeytinburnu'nda alındı, uygulandı. İlçede yaşam zorlaştı. Trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kentsel dönüşümü çok yönlü düşünmek gerek. Bu model uygun değilken avcılar da bunu yapıyor. İstanbul'un en riski alanlarından olduğu raporlarla ortaya konan Avcılar'da yapıların yenilenmesi, yeni binaların yapılması gecikmiş bir süreç. Avcılar öncelikli güvenli yerleşim alanı haline getirili & mesi gereken ilçemizdi. Bugün uygulanan kentsel dönüşüm politikalarının afetlere yönelik olmadığını her gün söylüyoruz. Bunların yerine insanı esas alan kentin yaşayanlarının niteliklerini yükseltmeyi hedefleyen çözümler gerek." 


'ÖZEL PROJELER GEREK' 


"Deprem ve zemin şartları açısından Avcılar sorunlu bir bölge. 1999 depreminde de büyük yara aldı" diyen Mimar Ahmet Vefik Alp ise, "Avcılar kıyılarında da zemin sorunu, kayma ve bölge bölge heyelan sorunu var. Kat sınırlaması doğru bir karardı aslında. Ama doğru hesap yapıldığı takdirde doğru zemin çalışmalarıyla deprem bölgelerinde de yüksek yapı yapmak mümkün. Fakat özel projeler gerekiyor. Özel projeler yapılamayacaksa kat artımına gitmemek gerekir. Kentsel dönüşümde kat artırımının bir artısı da var aslında. Çünkü az katta müteahhitler yenileme işine girmiyor. Kat sahiplerinin ancak imar hakkıyla binasını müteahhide vererek yenilemesi gerekiyor. Kat sınırlamasının kaldırılmasında sorun bahsettiğim gibi özel projeler ve çalışmalarla uygun adımlar atıldığında sorun görmüyorum. Altında sığınağı, otoparkı, yeşil alanı olan bir yer olacaksa iyi olur. Depreme dayanıksız, otoparksız 4 katlı bina olacağına yeni malzemeden güçlü depreme dayanıklı binalar olması daha önemli" diyor. 
Nağihan ALAN/Habertürk