Avrupakent Gayrimenkul kimin?

 Avrupakent Gayrimenkul kimin?

2010 yılında Bakırköy'de açılan Avrupakent Gayrimenkul, 50 milyon TL sermaye ile kuruldu...Avrupakent Gayrimenkul şirketi 6 Temmuz 2010 tarihinde 50 milyon TL sermaye ile Bakırköy'de kuruldu. Avrupakent Gayrimenkul şirketinin yönetim kurulu üyeleri İsmail Erdem, Gökhan Çetinsaya, Mustafa Kemal Çetinsaya, Nuh Çetinsaya, Nurcan Çetinsaya... 


Firmanın iş konusu;


Her türlü arazi arsa daire ev dükkan işyeri ve diğer her türlü gayrimenkulü almak satmak kiralamak kiraya vermek.. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri tüm şerhleri birlikte (kira ve hacizleri) satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde bulunan tüm şerhleri kaldırabilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknü, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyetitesis edebilir, Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nizdende cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Gayrimenkul mülkiyeti veya ipotek ve irtifak gibi mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir veya ferağ edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa ve diğer ayni haklar tesis edebilir velhasıl gayrimenkuller üzerinde her çeşit iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, iktisap edeceği bunun ayni hakların tapuda terkin ve fekki için her nevi muamele yapabilir, ve anasözleşmesinde yazılı diğer işler.