Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zeytun Aydın, Ahmet Aydın tarafından 15 bin TL'lik sermaye bedeli ile 19 Ağustos'ta Bağcılar, Fatih Mahallesi'nde kuruldu.Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zeytun Aydın, Ahmet Aydın tarafından 15 bin TL'lik sermaye ile 19 Ağustos'ta kuruldu. 


Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a-Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. b-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek,satmak,devir ve ferağ etmek,kiraya vermek,kiraya almak,gayrimenkullerin üzerinde irtifak,intifa etmek. c-Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek,devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. d-Şirketin amacı ile ilgili olarak makine,ihtira beratı,ustalık(know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak e-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında satış ve büro bayilikleri mümessillikleri irtibat büroları ve depolar açabilir. f-İştigal konuları ile ilgili distribütörlük,mümessillik,komisyonculuk,acentalık faaliyetlerinde bulunmak,bunlar için organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. g-İştigal konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında fuar,sergi,seminer,kongre,sempozyum vb.toplantılara katılmak,stand açmak.


Aydın Bros İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bağcılar, Fatih Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:10 Daire:5