Ayıplı taşınmazda zaman aşımı 20 yıl

Ayıplı taşınmazda zaman aşımı 20 yıl

TBMM Adalet Komisyonu, 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın 68 maddesini daha kabul ederek, 281. maddeye geldiKabul edilen düzenlemeler arasında satıcının kusurlu olması halinde, ayıplı taşınmazda zaman aşımının 20 yıl olacağına ilişkin madde de bulunuyor. Kabul edilen düzenlemeler şunları öngörüyor:
- Satıcı satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurluysa, ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma, hükümsüz sayılacak.
- Taşınmaz satışı sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenecek.
- Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzölçümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlü olacak. Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak 5 yılın, satıcının ağır kusuru varsa 20 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacak.
- Taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olamayacak.
- Hakim, temerrüte düşen alıcının borçlarını ödeyeceği güvencesi vermesi koşuluyla, alıcıya ödeme kolaylıkları sağlayabilecek. Bu madde komisyonda tartışma yarattı. Komisyon Başkanı AKP'li Ahmet İyimaya, "tam bir sosyalist devlet anlayışı" diyerek düzenlemeye karşı çıkarken, CHP Milletvekili Halil Ünlütepe, "tüketicinin sigortalarından biri" diyerek maddenin tasarıda kalmasını istedi.

Milliyet