13 / 08 / 2022

Ayka Yol İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ayka Yol İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mustafa Karakaş ve Selahattin Ayçin ortaklığında kuruldu.Ayka Yol İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Mustafa Karakaş ve Selahattin Ayçin ortaklığında kuruldu.

Ayka Yol İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire,müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık duvarı,akarsu düzenlemesi,sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 2.Şirket yurt içi ve yurt dışı yol,köprü,baraj,liman,okul,toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sinai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunur. 3.Her türlü kat atık yönetimi,geri kazanım konularında projeler hazırlamak,işletilmesi,bakım ve onarımını yapmak.Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma ve teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri ve geliştirilmesi,tesiler kurulması projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 4.Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri,ticarethane inşaaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları,fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılarının her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı koperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihale çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şikette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 8.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 9.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 10.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 11.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. 12.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, projeye ve uygulamalarını yapmak. 13.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan - kartonpiyer, fayans-kalebodur, su elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 14.Her türü bina, büro, tesis, ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma tasarım fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 15.Durum (halihazır) kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 16.İslah-İmar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 17.Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18.Otoyollar, karayolları, şehir içi yolları ve diğer araç ve ya yaya yollarının inşaatını yapmak. 19.Yol yüzeylerinin asfaltlanması, bakım ve onarımı kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb. inşaatı, yol yüzeylerinin boyanması, yol bariyeri, trafik işaret ve levhalarının kurulumu, yol ve tünel vb.nin yüzey işlerini yapmak. 20.Köprü ve tünel inşaatı yapmak (yükseltilmiş karayolları ve viyadükler dahil) 21.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, inşaat ve tesisler yapar, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayri menkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her tülü gayri menkuller ile ilgili tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarruflar gerçekleştirilebilir.