13 / 08 / 2022

AYM'den Giresun Akköy HES'e onay!

AYM'den Giresun Akköy HES'e onay!

AYM, Giresun'daki Gelevera, Karaovacık ve Karvaz dereleri üzerinde yapılan Akköy HES yapımı nedeniyle özel hayata, aile hayatına saygı hakları ile konut hakkının ihlal edildiğini ileri süren bölge halkının bireysel başvurusunu reddetti.Anayasa Mahkemesi, Giresun'daki Gelevera, Karaovacık ve Karvaz dereleri üzerinde nşa edilen Akköy Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yapımı nedeniyle özel hayata, aile hayatına saygı hakları ile konut hakkının ihlal edildiğini öne süren bölge halkının bireysel başvurusunu reddetti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Giresun'daki Gelevera, Yüksek Mahkemesi Karaovacık ve Kavraz dereleri üzerinde özel şirket tarafından yapılacak Akköy Hidroelektrik Santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna olumlu kararı verdi. 

Bazı bölge sakinleri 21 Kasım 2011 yılında "Gelevera köyünün baraj suyu altında kalacağı, havzada bütüncül bir değerlendirme yapılması gerektiği, iki ayrı dere yatağının çevresel etkileri gözetilmeden değiştirildiği" gibi nedenlerle hukuka aykırı olduğunu iddia ettikleri raporun iptali ve yürütmenin durdurulması için karşı dava açmıştı. 

Yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporunda, tesislerin inşasının, işletilmesinin çevre üzerinde olumsuz etkilerinin ÇED raporunda alınması öngörülen önlemler ile ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olduğu kararı alındı. ÇED raporunda HES inşaatının ve tamamlandıktan sonra da işletilmesinin fiziksel, biyolojik olarak çevre üzerindeki etkileriyle, alınacak önlemlerin yeterince incelenip değerlendirildiği ve bu önlemlerin yeterli olduğu kaydedildi. 

Başvurucuların, derece mahkemelerinin kararlarının yeterli gerekçe taşımadığı belirtilen kararda,  bilirkişi raporunda belirtilen eksikliklere rağmen itirazların değerlendirilmediğinin, yeniden rapor alınmadan davanın reddedildiğinin öne sürüldüğü kaydedildi.

Kararda, işletmenin faaliyet süreçlerinde gerçekleştirilen idari eylem ve işlemlerin hukukiliğinin, derece mahkemeler tarafından iddiaları karşılayacak yeterlilikte değerlendirildiği belirtildi.