13 / 08 / 2022

Azınlık Vakıfları'na bin 104 vakıf arazisi iade edildi!

Azınlık Vakıfları'na bin 104 vakıf arazisi iade edildi!

AK Parti iktidarı boyunca Azınlık Vakıfları'na yönelik verilen sözler tutulmaya devam ediyor. Çıkarılan kanunla birlikte bin 104 vakıf arazisi cemaatlere iade edildi. Ayrıca MEB tarafından Ermenice ders kitapları hazırlanarak ücretsiz dağıtılmaya başlandıAzınlık cemaatlerine yönelik hak teslimleri devam ediyor. 2008’de çıkarılan yeni Vakıflar Kanunu’yla bugüne kadar bin014 adet vakıf arazisi cemaatlere iade edildi. Son olarak, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfına ait, hastane binasının karşısında yer alan 42 bin 259 metrekarelik arazi, Vakıflar Genel Meclisi kararının ardından, vakıf adına tapuya tescil edildi. 30 Eylül 2013’te Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi kapsamında, Mor Gabriel Vakfı'na ait 12 parsel arazi Ekim ayında Süryani Cemaatine iade edildi. 21 gayrimenkulün günümüz rayiç bedelinden tazmin edilmesine karar verildi. Hâlihazırda 150 gayrimenkul iadesi için ise değerlendirme süreci devam ediyor.


165 CEMAAT VAKFI FAALİYETTE

Türkiye’de hâlihazırda 165 cemaat vakfı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu vakıfların 76’sı Rum, 53’ü Ermeni, 19’u Musevi, 10’u Süryani, 3’ü Keldani, 2’si Bulgar, biri Gürcü, biri de Maroni cemaatine ait. İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle ‘cami’ ifadesi ‘ibadet yeri’ olarak değiştirilerek tüm ibadet yerleri kanun kapsamına alındı. Bu kapsamda ‘İl, ilçe ve kasabalarda mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir’ düzenlemesi getirilerek tüm dinlere ilişkin ibadethane inşasına ilişkin şikâyetler ortadan kaldırıldı.


KİTAPLAR ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Farklı inanç gruplarına yönelik atılan adımlar dini özgürlükler alanıyla sınırlı değil. Farklı inanç gruplarına mensup kişilerin eğitim hakkının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ermenice ders kitapları hazırlanarak Ermeni okullarına ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Öte yandan, 2012’de kabul edilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı ile farklı inanç gruplarına ait gazetelerde resmi reklam yayınlayabilmeleri mümkün hale getirildi.


Yeni şafak