Aziz Kocaoğlu'na STK'dan destek geldi!

Aziz Kocaoğlu'na STK'dan destek geldi!Petkim bölgesinde yaşanan imar krizi ve ruhsat sıkıntısını masaya yatıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na STK'dan destek geldi. STK'lar imar yetkilerinin bakanlıkta olmasına isyan eden Büyükşehir Başkanı'nın yanında yer aldılar.


İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında, Aliağa'da mahkemelik olan Petkim bölgesinde yaşanan imar krizi ve ruhsat sıkıntısını masaya yatıran  İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun isyan ettiği planlama çilesi, Kentin kanaat önderleri, yerel yöneticiler ve meslek örgütlerinden de farklı tepkiler geldi. Kocaoğlu'nun dile getirdiği eleştirilere ve merkezi idarenin yerel yönetimleri devre dışı bıraktığı yönündeki görüşlere katılan meslek örgütleri temsilcileri konuyu tüm detayları ile masaya yatırdı. Bugüne kadar çok sayıda projede Başkan Kocaoğlu'na karşı bir duruş sergileyen STK'lar, bu kez Başkan'ı haklı buldu.


Planlama ilkesine ters 

Egepostası'ndan Erman Şentürk'ün haberine göre, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun dile getirdiği şikayetler ve Ankara'ya yönelik tepkilerine hak verdi. Kocaer, "Planlama açısından ikilik yaratan, yerelin yetkilerini yok sayan bir durum söz konusu. Planlama ilkelerine de aykırı bir yapı oluşturuldu" dedi ve açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gibi birçok örneği olan, planlama işleyişini bozan yasa ve yönetmelikler var. Bu zamana kadar belediyelerin oluşturduğu tüm uygulamalar tek kalemde yok ediliyor. Yerelin üstünde sürece dahil olan kurumlar var ve yetkiler merkeze veriliyor. 


Yetki karmaşasının olması büyük bir sorun. Yerel yönetimler beş yıllık stratejik planlar hazırlıyor, buna göre bütçeler ayarlanıyor. Belediyeler kendi hazırladığı planları uygulama imkanı bulamıyor ve gelir kaybına uğruyor. Körfez tüp geçit projesi buna bir örnek. Belediye bir yanda Körfez temizliği için uğraşırken, diğer yanda yeni sorunları da beraberinde getirecek bir proje hayata geçirilmeye çalışılıyor." 


Hani yerel güçlenecekti? 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kumlu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, 2011'de çıkan kararname sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilerinin artırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Yerel yönetimlerin yetkilerinin çoğu merkeze alındı. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz söylemine ters düşen bir gelişme. Bakanlık bu kararname sonrasında ülkenin tüm tapusunu eline aldı. Belediyelerin de planlama yetkisini de istediği zaman, istediği şekilde re'sen kullanabiliyor. Planlama belediyelerde olsa da, bakanlık beğenmediği planları değiştiriyor, başvuruda bulunanların istediği plan notlarını uygulamaya koyabiliyor. Bu durum, demokrasinin kurum ve kurallarına tamamen aykırı bir şey. 

Bu yetkiler, bakanın iki dudağı arasında olamaz. 

Bu, anti demokra tik bir uygulamadır. 


Çevre İl Müdürlüğünün yapı ruhsatı verme yetkisi bile var. Bu, kentin imar hafızasını yok eder." Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Bakanlık eliyle birçok değişiklik yapılmaya ve belediyelerin imar yetkileri sınırlamaya başlandı. 

Benim ilçemde marina yapılıyor, otel yapılıyor, gökdelen yapılıyor, haberimiz yok. Böyle bir şey  olamaz. İmar planları yapılırken, kentin geleceği belirlenirken, yerel idare yok sayılamaz. Bakanlığın mutlaka yerel yönetimler ile birlikte görüşerek karar vermesi ve bizim de fikrimizi alması gerekiyor" diye konuştu. 


YANLIŞ BİR POLİTİKA 

Mimarlar Odası izmir Şubesi Başkanı Hasan Topal ise şunları söyledi: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Özelleştirme idaresi, Sanayi Bakanlığı gibi birçok kurum artık plan yapma yetkisine sahip. Her kurum kendi başına plan yapabiliyor. Bu durum planlı kentleşme açısından çok yanlış bir politikadır, izmir'in planlanmasında tek yetkili kurumun İzmir Büyükşehir Belediyesi olması gerekir. Bakanlıklar koordine eden, işleri kolaylaştıran ve denetleyen rolde olabilirler. Fakat hükümetin planların bütünlüğünü bozan çok yanlış bir politikası ve uygulaması söz konusu." 


Milliyet Ege