Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Ahmet Gelişmen, Muhammed Zeki Polat ve Yaşar Karakaş ortaklığıyla kuruldu...Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Ahmet Gelişmen, Muhammed Zeki Polat ve Yaşar Karakaş ortaklığıyla kuruldu. 

Azy Danışmanlık Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:1. kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere , bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, sigortacılık, bankacılık, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak, uluslararası hukuk ve uluslar arası ticarete ait konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek, 2. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru¬luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil¬la, yalı otel ve moteller ve benzer¬leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun¬mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak 3. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır¬ması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belir¬lemek ve geliştirmek, yatırım per-formans değerlemelerinde bulun¬mak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri¬menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet¬leri sunmak gayrimenkul ve gayri¬menkul e bağlı hakların hukuki du-rumları ile ilgili analiz ve raporla¬ma hizmetlerinde bulunmak 4. Gayrimenkul değerleme hizmetleri yapmak. 5. Gayrimenkul e dayalı pro¬jelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak. 6. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 7. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 8. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 9. Yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 10. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. 11. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 12. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 13. Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 14. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. 15. Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16. Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak. 17. Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 18. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Cami Mah.Kavala Sk.Torlak Reis Sit.A Apt.No:13/10 Tuzla