Bakanlıklar ihale yasaklarını açıkladı!

Bakanlıklar ihale yasaklarını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı, MSB ve Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale, 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 9 kişi ve firmaya değişik sürelerle ihalelere katılma yasağı


İçişleri Bakanlığı, MSB ve Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale, 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 9 kişi ve firmaya değişik sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi. Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyurulara göre Maliye Bakanlığı, Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan "Mustafa Uygunol"u ihalelerden men etti. Muğla Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı Mustafa Uygunol, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1 yıl süreyle tüm ihalelere giremeyecek. Milli Savunma Bakanlığı, MKE Silah Fabrikası Müdürlüğünün ihalesine giren, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı "Ekinoks Dış Ticaret Limited Şirketi"ne ceza verdi. Söz konusu şirket, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Çankırı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün ihalesine katılan, "Şah-İmar Yapı İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Ahmet Yılmaz"a ceza verdi.  Ankara  Ticaret Odasına kayıtlı şirket, 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 1 yal süreyle ihalelere giremeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Jandarma Genel Komutanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 5 firmayı ihalelerden men etti. Yasak getirilen firmalar şunlar: "20’inci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığının (Hakkari) ihalesine katılan Hakan Ticaret-Bekir Ertuş (Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası 1 yıl), İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığının ihalesine giren Erbay Ticaret-Sinan Erbay (İstanbul Ticaret Odası 1 yıl), Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı tarafından yapılan ihaleye katılan Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi (Ankara Ticaret Odası 1 yıl), Bingöl İl Jandarma Komutanlığının ihalesine katılan Yayıntaş Ticaret-Semih Yayıntaş (İstanbul Ticaret Odası 6 ay),Batman İl Jandarma Komutanlığının ihalesine giren, Öz Coşkunlar Gıda Tarım Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ortağı Adnan Coşkun (Batman Ticaret ve Sanayi Odası 1 yıl)"

4734-4735 SAYILI KANUNLAR

4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu "yasak fiil veya davranışları" düzenliyor.
Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:
-"Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs
etmek.
-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu arada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tekirdağ Belediye Başkanlığının ihalesine giren, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasına kayıtlı "Ahmet Sevil"i ihalelerden men etti. Ahmet Sevil, 6 ay müddetle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler tarafından yapılacak olan ihalelere katılamayacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, "ihaleye fesat karıştırmak, ihale hükümlerini yerine getirmeme ya da eksik getirme" gibi durumlarda, ilgililere değişik sürelerle ceza verilmesini öngörüyor.
AA