17 / 08 / 2022

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi imar uygulaması askıda!

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi imar uygulaması askıda!

İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.
İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 564 ada, 181 parsel sayılı 127 bin 648,83 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kıyıda kalan kısmının kamuya terkinin sağlanmasına ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması Bakanlık Makamının 03 Haziran2022 tarihli ve E-42351689-305.99-3802687 sayılı Oluru ile onaylandı.

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi imar uygulaması askıda!

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 09 Haziran 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın
 

Bayrampaşa 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki serbest ibaresinin iptaline ilişkin  plan tadilatı askıda!

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi 1/5000 ölçekli plan tadilatı askıda!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi imar planı değişikliği askıya çıkarıldı!