Bakırköy'de Mediha Hanım Evleri Sitesi'nde 1 milyon TL'ye icradan daire!

Bakırköy'de Mediha Hanım Evleri Sitesi'nde 1 milyon TL'ye icradan daire!T.C. Bakırköy/İstanbul 7. İcra Dairesi, Mediha Hanım Sitesi'ndeki daireyi 1 milyon TL'den satışa çıkardı. Satış, 22 Haziran 2012 Cuma günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

T.C. BAKIRKÖY /İSTANBUL 7. İCRA DAİRESİ 11/3042TLMT. TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI BAKIRKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Taşınmazın Bilgileri : Taşınmaz Mal Taşınmazın Adresi: Bakırköy / İSTANBUL Taşınmazın Yüzölçümü : 1.199,71 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde alt kat 175,00 m2, üst kat 75,00 m2 olmak üzere toplam 250,00 m2 Taşınmazın Arsa Payı: 20/312 Taşınmazın Özellikleri: Bakırköy ilçesi Ümraniye mahallesi 406 Ada No, 6 Parselde kayıtlı B blok 3 kat Bağımsız bölüm 10 numaralı çatı katı piyesli daire Takdir Olunan Kıymeti: 1.000.000,00 TL KDV Oranı: 18 1. Satış Günü : 22/06/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasında 2. Satış Günü : 02/07/2012 Pazartesi 14:00-14:10 saatleri arasında Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. İİK' NUN 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANIN TEBLİĞİ : Adresleri Tapuda kayıtlı olmayan ( Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarara. gönderilen tebligatılarm tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İİK' NUN 151 VE 142. MAD GÖRE SIRAYA İTİRAZ : Alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK' mn 138. md. cümlsinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK' nın 142. md göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri. İİK' nın 83,100,0142,151 ve MK" nın 789,777 Md göre ayrıca ilan olunur Taşınmazın Halihazır durumu ve imar durumu: Bilirkişi raporuna göre: Taşınmazın İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Ziya Erdem sok. Mediha Hanırr Evleri No:4 mevkiinde kain B blok 3. Kat 10 nolu bağımsız bölüm (çatı arası piyesli mesken) daire olduğu, Satışa konu taşınmazın bulunduğu apartmanın bulunduğu site 2 bloktan ibaret olup, ayrık nizam bir site olduğu sitenin çevre düzenlemesi, güvenliği, kapalı otoparkı ile mükemmel bir site görünümünde olduğu, her iki blokta ayrı proje uygulandığı, borçlunun ikamet ettiği B bloğun 3.bodrum kat (sığınak),+ 2. Bodrum kat (kapalı otopark)+l .bodrum kat+zemin kat+2 normal kat+çatı piyesli kat olmak üzere 7 kat olduğu, bloğun dış cephesinin mineral sıvalı olup, dış kapısının mobilya doğrama, olduğu, giriş sahanlığı ve kat sahanlıklarının mermer kaplı, bloğun asansörlü, her katta çift daire bulunduğu, mevcut site ve bloğun 19 yıllık, otopark girişinde bariyer bulunduğu, otopark otomatik kapısının alüminyum katlamalı kapı olduğu, sitenin 1. Sınıf malzeme ve işçilikli olduğu, dairenin dış kapısının çelik olduğu, ALT KATIN: 3 yatak odası + salon + mutfak + banyo + WC + ebeveyn banyosu + antre + hol + koridor ve 2 adt balkondan ibaret olup, kat alanının 175,00 m2 civarında olduğu, ÜST ÇATI PİYESLİ KISMIN: 2 yatak odası + hol + banyo-WC ve terastan ibaret olup bu kısmın alanının 75,00 m2 civarında olduğu, Dairenin toplam alanının 250,00 m2 civarında olduğu, salon ve yatak odalarının yer döşemelerinin laminant parke duvarların saten boya, tavanların asma tavan spot ışıklandırmalı ve kartonpiyerli olduğu, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu: WC, antre, hol, koridor, balkon ve terasın yer döşemelerinin karo seramik, mutfak duvarlarının lambri, banyo, WC, ebeveyn banyosu duvarlarının tavana kadar karo fayans kaplı, dairenin iç kapılarının ahşap, (mobilya) kapı, dış pencere ve balkon kapılarının renkli PVC ve ısı camlı, tüm pencere önlerinin perfuıje olduğu, dairenin kombi kaloriferli ve doğalgazlı olduğu, balkonların tavanlarının lambri kaplı olduğı mevcut site blok ve dubleks dairenin 1. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesinde olduğu, dairenin elektrik, sıhhi, kombili kalorifer ve doğalgaz tesisatları 1. Sınıf ve kaliteli olup, konum itibariyle alt ve üs yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep kaldığı bildirilmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığınca: Söz konusu parselin 16.09.2007/21.07.2008 onalı/*l / Uygulama İmar Planında ayrık nizam, TAKS:%25, H: 12.50mt. irtifalı konut alanında kaldı; Ön bahçe teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesinin 4 m., arka bahçe mesafesi plan n şartlarım haiz olduğu bildirilmiştir. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte BAKIRKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 m ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı il yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü sak kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ()bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayn& temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3042 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27 B.: 30222 (www.bik.gov.tr)  İlan için tıklayın!