16 / 08 / 2022

Banka kredi risklerindeki varlık havuzu nelerden oluşuyor?

Banka kredi risklerindeki varlık havuzu nelerden oluşuyor?

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte, kredi risklerinin sınıflandırılmasıyla ilgili unsurlarda düzenleme yapan madde değiştirildi.Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte, kredi risklerinin sınıflandırılmasıyla ilgili unsurlarda düzenleme yapan madde değiştirildi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; risklerden olan ‘ipotekli menkul kıymetler’ başlığında ‘teminatlı menkul kıymetler’ şeklinde değişiklik yapıldı. Aynı maddeye bir riskin teminatlı menkul kıymet kapsamına alınabilmesi için sağlaması gerekli olan şartlar ile teminatlı menkul kıymet ihraç şartları da belirtildi. 

 Banka kredi risklerindeki varlık havuzu nelerden oluşuyor?

a) Varlık havuzunun;

1) Merkezi yönetim, merkez bankası, kamu kuruluşu ya da çok taraflı kalkınma bankalarından olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan veya,

2) İkamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,

3) Ticari amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan alacaklardan veya,

4) Teminatlı menkul kıymet ihracının yüzde on beşini geçmemek şartıyla yüzde elli ya da daha düşük risk ağırlığına tekabül eden bankalardan veya aracı kurumlardan olan ya da bunlarca garanti edilen alacaklardan,

meydana gelmesi gerekiyor. Kurul, varlık havuzuna bu belirtilenler dışında bir varlık eklenmesi için  yetkili sayıldı.

Fitch Ratings'ten gayrimenkul sektörü kredilerine ilişkin açıklama!

Gayrimenkul yatırımı popülerliğini kaybetmiyor!