17 / 08 / 2022

Barışcan Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Barışcan Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 2 milyon TL sermaye bedeli ile Sinan Akdemir tarafından kuruldu.Barışcan Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 2 milyon TL sermaye bedeli ile Sinan Akdemir tarafından kuruldu.

Barışcan Geri Dönüşüm Metal İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü ve demir dışı metalleri granürleri,boruları,yayları alıp satmak. 2- Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum , berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 3- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 4- Konusu ile ilgili olarak sac boru,profil,dolu demir çelik ve benzeri malzemelerin toptan ve perakende alımı satımını yapmak. 5- Hurda metal, kağıt, cam, plastik vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, 6-Şirket amacını gerçekleştirmek için kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların açmış olduğu ve açacak olduğu inşaat ve hurda ihalelerine iştirak etmek,taahhüdü altında kalan işleri tamamlamak veya sorumluluğu altında taşeronlara vererek taahhüdü yerine getirmek. 7-Şirket her türlü hurdanın toplanması ve nakil için motorlu vasıta alabilir.Devir edebilir.Kiraya verebilir.Kiralayabilir 8- Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, işletmelerin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, 9- Her türlü hafriyat, ve inşaat taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak 10- Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 11-Şirket amacını gerçekleştirmek için şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları gerektiğinde satabilir.Kiraya verebilir. Rehin ve ipotek edebilir 12- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurt içinde ve yurt dışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.