25 / 06 / 2022

Başakşehir Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı!

Başakşehir Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi 663 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 05 Kasım 2021 tarihli ve 2131794 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi 663 ada 1 parsele ilişkin meri imar planının yapılaşma koşulunda Yençok:Serbest ibaresi bulunan alan için hazırlanan UİP-34931133 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin, 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Bakanlığımızca 05 Kasım 2021 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Başakşehir Hoşdere 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıkarıldı!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın