15 / 08 / 2022

Bathonea Antik Kenti için soru önergesi hazırlandı!

Bathonea Antik Kenti için soru önergesi hazırlandı!

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki arkeolojik kazılara ilişkin soru önergesi hazırladı. Aksu sorularını dönemin Kültür Ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sordu.Bathonea Antik Kenti için soru önergesi hazırlandı!


İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki arkeolojik kazılara ilişkin soru önergesi hazırladı. Aksu sorularını dönemin Kültür Ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sordu.


Bathonea kazı sonuçlarına göre bu arazinin kamulaştırarak ören yeri statüsüne alınması için çalışma başlattığı iddialarına değinen Aksu, bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu.


Aksu'nun soruları


1. İstanbul ili, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde, Bathonea Antik Kentinde bilim adamlarının katılımıyla arkeolojik kazıların yapıldığı bilinmektedir. Basında yer alan haberlere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2013 yılındaki Bathonea kazı sonuçlarına göre bu arazinin kamulaştırarak ören yeri statüsüne alınması için çalışma başlattığı, iddia olunmaktadır. Bu iddialar doğru mudur?


2. Bu alanda yürütülen kazı çalışmalarının sonuçları, İstanbul, ülkemiz ve insanlık tarihine nasıl yansımaktadır?


3. Söz konusu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsüne alınması çalışması var mıdır? Varsa, ören yeri projesi hangi aşamadadır?


4. Ören yeri için düşünülen arazi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılmış ya da kamulaştırma işlemi başlatılmış mıdır?


5. Kazı alanında yüzyıllardır birçok medeniyetin yerleştiği ancak yaklaşık 300 yılda bir meydana gelen büyük depremler sonucu tüm yapıların yıkıldığı ve bu bölgenin terk edildiğinin arkeolojik kazı çalışmaları ile ortaya çıktığı anlaşılmakta olup, jeolojik açıdan yapılaşmaya uygun olmayan bu alanın yerleşime açılması doğru mudur?


6. Tarihi ve Kültürel varlıkları korunması ana görevlerinden birisi olan Kültür ve Turizm Bakanlığının, bilimsel kazıların sürdürüldüğü yoğun kültürel mirasın bulunduğu bir alanın yapılaşmaya açılarak yok edilmesine seyirci kalması Bakanlığın görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmakta mıdır?