Bebek'te icradan 63.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Bebek'te icradan 63.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Bebek'te icradan 63.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek bölgesindeki 2 arsayı satışa çıkardı. Toplam 5 bin 315 metrekare yüzölçümlü arsaların satış bedeli 63 milyon 780 bin TL olarak belirlendi.Beşiktaş'ın Bebek Mahallesi'nde bulunan 2 arsa İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Çevresinde büyük alışveriş merkezleri, lüks konutlar, üniversite kampüsü, iş merkezleri bulunan arsaların toplam kıymeti 63 milyon 780 bin TL olarak belirlendi. Arsaların ihalesi 19 Temmuz'da gerçekleşecek.


T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2014/198 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN 


Tapu Kaydı: İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1335 ada, 1 parsel sayılı 3.430.00 m yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği 'Arsa' olan taşınmazın tamamı.

Özellikleri: İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, Hisarüstü Caddesi ile Çatalhöyük Sokağı arasında bulunan Tapuda 1335 ada, 1 parselde kayıtlı 3.430.00 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmaz, İstanbul'un eşsiz panoramik boğaz manzarasına hakim, Kuzey-Güney doğrultusunda eğimli, geometrik olarak biri birine birleştirilmiş dikdörtgen ve üç şeklindedir. İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasına panoramik olarak hakimdir. Konum olarak Bebek Mahallesinde olup Hisarüstü ve Etiler'e komşudur. İstanbul'un tercih edilen, rağbet gören bir semtindedir. Çevresinde büyük alışveriş merkezleri, lüks konutlar, üniversite kampüsü, iş merkezleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olup parsel yakınında metro istasyonu vardır. İmar paftasında sağlık alanı ve park olarak işaretlidir. Halen boş atıl durumdadır.


İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi imar Müdüriüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 27.08.2013 gün ve 74796371-310.01.03-5510 İBB 154931 sayılı yazılarında; Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 85 pafta, 1135 ada, 1 parsel sayılı yerin, 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında; kısmen Sağlık Tesisi Alanında kısmen Park Alanında küçük bir kısmının da Yolda kaldığı; 13.06.2011 onanlı plan hükümlerinin 5.1. maddesinde "Gezi Alanları, park, Çocuk bahçesi, görsel nedenlerle ağaçlandırılarak korunacak alanlar ve manzara teraslarına ayrılan alanla olduğu, bu kısımlara ayrılan parsellerde korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir yapı yapılamayacağı; Sağlık Tesisi olarak ayrılan alanlarda fonksiyonun gerektirdiği ölçülerde en çok 3 katı ve H= 11.00 m. irtifayı geçmemek koşulu ile yerine ve çevresine uyum sağlayacak tarzda her sağlık tesisi alanında tip olmayan özel proje hazırlanacağı, hazırlanacak projelerin Büyükşehir Belediye Başkanlığının uygun bulması ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Kararı ile uygulama yapılacağı; Büyük Sağlık Tesisleri için de 'Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini içeren 1/5000 ölçekli Nazım Planı Açıklama ve Uygulama Raporu'nun 7.17. maddesindeki hükümlere uyulacağı, diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı belirtilmektedir.


Kıymeti: 41.160.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 19/07/2016 günü 09:20 - 09:30 arası

2. Satış Günü: 18/08/2016 günü 09:20 - 09:30 arası

Satış Yeri: İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, .1335 ada, 2 parsel sayılı 1.885.00 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği 'Arsa' olan taşınmazın tamamı.

Özellikleri: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, Hisarüstü Caddesi ile Çatalhöyük Sokağı arasında bulunan Tapuda 1335 ada, 2 parselde kayıtlı 1.885.00 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın tamamıdır. Taşınmaz, İstanbul'un eşsiz panoramik boğaz manzarasına hakim, Kuzey-Güney doğrultusunda eğimli, geometrik olarak dikdörtgen sayılabilir şeklindedir. İstanbul'un eşsiz boğaz manzarasına panoramik olarak hakimdir. Konum olarak Bebek Mahallesinde olup Hisarüstü ve Etiler'e komşudur. İstanbul'un tercih edilen, rağbet gören bir semtindedir. Çevresinde büyük alış-veriş merkezleri, lüks konutlar, üniversite kampüsü, iş merkezleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olup parsel yakınında metro istasyonu vardır. Halen boş atıl durumda olup İmar paftasında park olarak işaretlidir.


İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 27.08.2013 gün  ve 74796371 -310.01.03-5510 İBB 154411 sayılı yazılarında; Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi, 85 pafta, 1135 ada, 2 parsel sayılı, yerin, 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında Park Alanında kaldığı; Bu kullanımlara ayrılan parsellerde hiçbir yapı yapılamayacağı, diğer hususlarda ise onanlı plan hükümlerine uyulacağı; Belirtilmektedir.


Kıymeti: 22.620.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 19/07/2016 günü 09:40 - 09:50 arası

2. Satış Günü: 18/08/2016 günü 09:40 - 09:50 arası

Satış Yeri: İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU


Satış Şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırma yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar var alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edil değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sa giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bede alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adli Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişim olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kal edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere si verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya ait Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerinde haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu s ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, İhaleye katılıp da sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan ti alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tat olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,


6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kaydı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgilileri gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yeri kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/198 Tlmt. sayılı dos numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.