Bedelsiz terki yapılan binlerce arsa ve araziye ilişkin emsal karar!

Bedelsiz terki yapılan binlerce arsa ve araziye ilişkin emsal karar! Bedelsiz terki yapılan binlerce arsa ve araziye ilişkin emsal karar!

Bahçelievler Belediyesi, tramvay yolu için özel okul sahibi bir şirketten 531 metrekare alana sahip arsayı bedelsiz aldı. Şirket tramvay geçmediğini fark edince ‘Arsamızı geri verin’ dedi. 9 sene süren krizi Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘Mülkiyet hakkı ihlal edildi’ diyerek çözdü.


Bahçelievler Belediyesi, tramvay yolu için bir özel okul sahibi şirketten 531 metrekare alana sahipp arsayı bedelsiz olacak aldı. Fakat tramvay hattı geçmedi, belediye ise söz konusu arsayı adına kaydetti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, şirket tramvay hattının geçmediğini fark edince ‘Arsamızı geri verin’ dedi. Belediyeden de ‘Bedelini ödeyin alın’ yanıtı geldi. 9 sene süren krizi Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘Mülkiyet hakkı ihlal edildi’ diyerek çözdü.

Özel İstanbul Arel Eğitim Kurumları AŞ, Bahçelievler Yenibosna’da sahibi olduğu alana inşaat yapmak istedi. Toplamda 2 bin 752 metrekarelik alanda yapılacak inşaat için imar uygulaması ve ruhsat talebi için Bahçelievler Belediyesi’ne başvuruldu. Belediye, anılan yerden 531 metrekarelik kısmın belediyeye bağışlanmasını talep etti. Belediyenin şirkete yaptığı 20 Nisan 2010 tarihli tebliğde, söz konusu yerin tramvay yolu olarak kullanılacağı belirtildi. Belediyeden gelen yazıda, aksi halde imar uygulamasının yapılamayacağı belirtildi. İnşaat izni almak için başka çaresinin olmadığını gören şirket talep edilen alanı bedelsiz olarak belediyeye verdi.

 

YOL İÇİN KULLANILMADI

Şirket, bu devir işleminden birkaç ay sonra inşaat ruhsatı için yeniden belediyeye başvuru yaptı. Yapılan Başvuru sırasında kendilerinden tramvay yolu için alınan yerde plan değişikliği yapılarak ‘özel kültür tesis alanı’ olarak belediye adına kaydedildiği fark edildi. Durumu fark eden şirket yetkilileri belediyeye başvurarak, kendilerinden bedelsiz olarak alınan alanın iadesini istedi.  Belediyeden ise, yerin şirkete satılabileceği cevabı geldi. Taraflar arasında sorun çözülemedi ve konu yargıya taşındı. Bahçelievler Belediyesi'ne karşı Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, tapu iptali ve tescil davası açıldı. Mahkeme şirketi haklı buldu, ve arsanın şirkete devrine karar verdi. Fakat davalı belediye kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay ise yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararı sonrası yerel mahkeme daha önce şirket lehine verdiği karardan döndü ve şirket son olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek mahkeme oybirliğiyle verdiği kararda, ‘Mülkiyet hakkının ihlal edildiği’ yönünde hüküm kurdu. Kararda özetle  “Bedelsiz olarak yola terkedilen ve imar durumu sonradan değişikliğe uğratılan taşınmazın iadesi için bedelinin ödenme şartının getirilmesi başvurucu için büyük bir külfet. İmar durumunun değiştirilmesi yoluyla elde edilecek menfaatin idareye ait olması da devlete güven ilkesini sarsar. Taşınmaz terk amacına uygun bir biçimde kullanılmadı. Dolayısı ile kamu yararından ve dolayısıyla mülkiyet hakkına müdahalenin haklılığından söz edilemez. Bu halde taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkının korunması gereği ortadadır ”ifadeleri yer aldı. Kararda, alanın şirkete bedelsiz devri için dosyanın Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine de karar verildi.

KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

Avukat Tamer Kulaçoğlu, benzer durumda olan binlerce parselin olduğunu belirterek, AYM kararının emsal teşkil edeceğini kaydetti. Av. Kulaçoğlu “Karşımıza benzer çok sayıda dosya çıkıyordu. Bu sorunların, AYM tarafından çözüme kavuşturulması oldukça önemli” şeklinde konuştu.