Belediyelere yeni düzenleme!

Belediyelere yeni düzenleme! Belediyelere yeni düzenleme!

AK Parti'nin yerel yönetimle ilgili hazırladığı metne göre belediye başkanı, belediye meclisinin de başkanı olmayacak. Yeni hazırlanan metin ile Belediyelere yeni düzenlemeler geliyor. 

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


Hürriyet Gazetesi'nden Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti'nin uyum yasalarını hazırlamak için kurduğu 5 komisyondan, yerel yönetimle ilgili olanı çalışmaları hız kazandı. 

 

Komisyonun hazırladığı metnin, mart ayına kadar TBMM’de yasalaşması planlanıyor.  Yeni yapılan çalışmada, belediye başkanının bundan sonra belediye meclisinin de başkanı olması uygulamasına son verilmesi mecliste konuşuluyor. Bütün düzenlemeler için 32 yasada 43 madde değiştirilecek.

 

Gündemde yer tutan taslak metinle, belediye başkanı, belediye meclisinin de başkanı olmayacak. Belediye meclisine başka bir başkan seçilecek. Başkanın görevden alınması veya değiştirilmesi durumunda, bu kişi görevi üstlenecek. Belediye başkanının, kendisini denetlemesi gereken meclisin başkanı olmasının sakıncaları olduğu dile getiriliyor. İmar kararlarının denetimi arttırılacak. Yeni taslak neleri değiştirecek?

 

İL ÖZEL İDARELERİ TASFİYE
Merkez ve yerelin yetkileri yeniden tarif edilecek. Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ama tek elde kontrollü şekilde yürütülmesi planlanacak. Vali ve kaymakamların yetkileri yeniden düzenlenecek ve azaltılacak. Halen kapatılmayan 51 ildeki özel idareler kapatılarak, görevleri belediyelere devredilecek.

 

BÜTÜNŞEHİR UYGULAMASI
Büyükşehirler dışındaki 51 ilin bütünşehire dönüştürülmesi planı daha önce de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Belediye, tüm mülki sınırlardan sorumlu olacak ve şehrin planlaması tek elden gerçekleştirilecek. Daha önce kapatılan 1800 belediye örneğinde olduğu gibi kalan küçük belediyeler de kapatılacak ya da birleştirilecek ilçeye dönüştürülecek.


STRATEJİK YERLEŞİMLER
Stratejik önemi olan özellikle sınırlardaki beldeler ve şehir merkezlerine 40 kilometre uzakta olan belde ve küçük yerleşim yerlerinin korunması; geriye kalan az sayıda beldenin kapatılması planlanıyor. Bunlar için birleştirme formülü tartışılıyor. Böylece 51 ildeki köylerdeki ruhsat ve iskan sorunları da çözülecek.