Bergama Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!

Bergama Güneş Enerji Santrali imar planı askıda!İzmir Bergama İlçesi, Ahmetbeyler Mahallesi'nde yapılacak olan Güneş Enerji Santrali'nin imar planı askıya çıkarıldı...İzmir Bergama İlçesi, Ahmetbeyler Mahallesi, 1020, 1021, 1022 ve 1430 no’lu parsellerde Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri değerlendirilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri çerçevesinde 28 Nisan 2017 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı.

 

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ve Plan Açıklama Raporları dün askıya çıkarıldı. İmar planı 9 Haziran 2017 tarihinde askıdan indirilecek.1/1000'lik açıklama raporu için tıklayınız


1/5000'lik açıklama raporu için tıklayınız