Beşiktaş Ceylan Apartmanı ve Ekerler Sitesi'nde icradan satılık 2 daire!

Beşiktaş Ceylan Apartmanı ve Ekerler Sitesi'nde icradan satılık 2 daire! Beşiktaş Ceylan Apartmanı ve Ekerler Sitesi'nde icradan satılık 2 daire!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 2 daireyi satışa çıkardı. Ceylan Apartmanı ve Ekerler Sitesi'nde bulunan 2 dairenin toplam satış bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi.T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2016/865 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özeilikieri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, OrtakÖy Mahallesi, Kıvanç Sokakta, tapunun 51 ada, 12 parsel numarasını teşkil eden ve Kıvanç Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 5.804,52m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Ekerler Sitesi A-3 Blokta 12/520 arsa paylı 4.Kat (10) nolu çatıda müştemilat olan meskenin tamamı niteliğindedir.

Taşınmaz mesai saatlerinde görülemediğinden mimari projesi tetkik edilmiş olup; 2 Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, A-l, A-2, A-3, B-l ve B-2 bloklar olmak üzere beş bloklu Ekerler Sitesi dahilinde yer alan A-3 Blok 10 nolu mesken; ana binanın 4.normaİ kat ve çatı katında yer almaktadır. Daire tasdikli mimari projesine göre 4.katta yer alan esas daire kısmı, hol üzerinde salon, mutfak, WC, banyo, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere dört oda ve balkon mahallerinden, holden dahili merpen ile çıkılan çatı katında iki oda, duş-WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle esas daire kısmı 172m2, çatı piyesi 38m2 olmak üzere 210m2 alana sahip, mahallinde yapılan tetkikte ise çatı katının proje hilafına büyütüldüğü, çatı altında bulunması gereken kısımların, çatının yükseltilmesi suretiyle daire kullanım alanına dahil edildiği, bu itibarla dairenin kullanım alanının takribi 300m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Binada yer alan emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC mahallerinde duvarlar tavana kadar fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencereleri PVC ve ısıcamlı, plastik panjurlu, doğalgaz tesisatı, kombi kalorifer ısıtmalıdır.

Taşınmazın bulunduğu ana binada elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ile asansör mevcut olup site etrafı B.A. bahçe duvarı ile çevrili durumda, yüzme havuzu, kapalı otopark ve çevre tanzimi tamamlanmış, giriş-çıkışlarında güvenlik mevcut olup taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır

İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 24.02.2016 tarih, 984 sayılı imar durum belgesine göre Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 41 pafta, 51 ada, 12 parsel; 18.6.1993 onanlı, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; ayrık düzende, KAKS:0.75, H:15.50m. şartlarında yapılanma hakkı almakta olup, "konut alanı"nda kalmaktadır 

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/07/2016 günü 15:20 -15:30 arası

2. Satış Günü : 10/08/2016 günü 15:20 -15:30 arası Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, Firuze Sokakta (Eski: Aysu Sokak),

tapunun 2013 ada, 177 parsel numarasında kayıtlı ve Firuze Sokaktan I dış kapı numarası alan 2.541,75m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Ceylan Apartmanında 150/8100 arsa paylı zemin kat (3) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 7 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, takriben elli yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve asansörü mevcut ana binanın zemin katında yer alan daire hol, üç oda, mutfak, WC mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 110m2 alana sahip, işyeri olarak tefrişli, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC doğramalı, merkezi sistem kalorifer ısıtmalıdır.

Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü sosyal imkandan istifade edecek konumda, ana arterlere yakın mesafede, civarın talep gören konut ve ticaret sahasında yer almaktadır. Mesken halen işyeri olarak kullanılmaktadır

İmar Durumu : Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, 13 pafta, 2013 ada, 177 parsel; 18.6.1993

onanlı, 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında; 15.4.1966 onanlı mevzi imar planının geçerli olduğu alanda blok düzende, H:2l.50mt yükseklikte yapılanma hakkı ile "konut alanı"nda kalmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar imar durumu yazılı bilgisi olup, plan bilgilerinin tamamını içermez ve buna göre uygulama.yapılamaz denilmiştir 

Kıymeti : 1,800.000,00 TL

KDV Oranı :%1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/07/2016 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 10/08/2016 günü 15:40 - 15:50 arası Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırıiması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATİŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/865 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.