Beşiktaş Mecidiye Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi Mecidiye Mahallesi 637 Ada 3, 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Parseller İle Bu Parseller Arasında Kalan Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26 Mayıs 2021 tarihli ve 989499 sayılı yazısı ile; 03 Eylül 2018 tarih onaylı İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi 637 ada 3, 5, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 parseller ve bu parseller arasında kalan kadastral yola ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişkiliği ve plan açıklama raporlarına ilişkin uygulama aşamasında imar planı değişikliği hasıl olması neticesinde hazırlanan NİP-34977374 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34266895 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporunun, 6306 sayılı Kanun uyarınca 26 Mayıs 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03 Haziran 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın