12 / 08 / 2022

Beşiktaş Türkali 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Beşiktaş Türkali 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi 313 ada, 19 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.01.2021 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi 313 ada, 19 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.01.2021 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği  24 Mayıs 2021 tarihinde askıya çıkarıldı.

Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi 313 ada, 19 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 20.01.2021 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği  22 Haziran 2021 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın