Beşiktaş'ta 6.8 milyon TL'ye icradan satılık villa!

Beşiktaş'ta 6.8 milyon TL'ye icradan satılık villa! Beşiktaş'ta 6.8 milyon TL'ye icradan satılık villa!

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi'nde yer alan 3 katlı villa 6 milyon 800 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 19 Mart 2018 olarak belirlendi. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi'nde yer alan 3 katlı villa 6 milyon 800 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarılıyor. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 19 Mart 2018 olarak belirlendi. 

 

Özellikleri : Taşınmaz ana gayrimenkul olarak kayıtlı olup; Tapu kaydında “Arsa” niteliklidir. “Arsa” nitelikli taşınmazın yerinde yapılan incelemede 2 bodrum, zemin, 1 normal ve 1 çekme kattan oluşmaktadır. 2. Bodrum katta kapalı garaj, hizmetli odası, ana mutfak, çamaşırhane, asansör dairesi, kazan dairesi ve ısıtma soğutma gurubu alanları bulunmaktadır. Garaj yanından arka bahçeye çıkış bulunmaktadır. 1. Bodrum katta mutfak, wc, 1 salon ve kütüphane bulunmaktadır. Bu kattan arka bahçeye çıkış kapısı bulunmaktadır. Zemin katta 3 adet ebeveyn banyolu yatak odası ve giriş holü bulunmaktadır. 1 .normal katta salon, oda ve kış bahçesi bulunmaktadır. Çekme katta ise, 3 adet teras, mutfak, ebeveyn yatak odası ve banyo ile giyinme odası bulunmaktadır. Binada iç asansör bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Binanın 4 ayrı giriş kapısının olduğu görülmüştür.Satışkonusu taşınmazın bulunduğu parsel alanı ön cephesi demir korkuluklarla çevrilmiştir. Bina oturum alanı haricindeki alanlarda çeşitli ağaçlar bulunmakta olup, yeşil alanlar oluşturulmuş olduğu görülmüştür. Bina doğalgazlı kalorifer kazanı ve merkezi soğutma gurubu bulunmaktadır. Bina içinde dekorasyon bulunmaktadır. Pencereler PVC, yerler ahşap parke, duvarlar saten boyalıdır. Villa olarak bir bütün halde kullanılan binanın bakımlı halde olduğu gözlemlenmiştir. Tapu kaydında “Arsa” olarak kayıtlı taşınmazın mevcutta Villa olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Tapu kayıtlarında “Arsa” olarak kayıtlı olan taşınmazın 2 bodrum, zemin, 1 normal ve 1 çekme kattan oluşmak üzere toplamda yaklaşık bürüt 650 m2 kullanım alanı bulunmaktadır. Bina içi işçilik ve malzeme açısından oldukça kaliteli ve bakımlı haldedir. Satış konusu taşınmaz belediye altyapı olanaklarından faydalanmakta olup, elektrik, su ve doğalgaz bulunmaktadır.

 

Kıymeti : 6.800.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 19/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5643 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/12/2017