Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye ile kuruldu!

Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye ile kuruldu!

Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye bedeli ile 5 Ağustos 2014 tarihinde Başakşehir İkitelli OSB Demirciler Sitesi'nde kuruldu....Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 milyon TL sermaye bedeli ile Başakşehir İkitelli'de 5 Ağustos 2014 tarihinde kuruldu.Şirket ortakları;


AdSoyadSermaye

İLHANAL100.000,00 TL

ELİFGÜN100.000,00 TL

AHMETGÜN800.000,00 TL

 


Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;

1.    YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULLERE DAYALI HAK VE FAYDALARIN BELLİ BİR TARİHTEKİ MUHTEMEL DEĞERİNİ, BU DEĞERİ ETKİLEYEBİLECEK PİYASA VE ÇEVRE KOŞULLARINI ANALİZ EDEREK ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖRMÜŞ DEĞERLEME STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLARAK TAKDİR ETMEK.  2.    HER TÜRLÜ GAYRİMENKUL VE ARSA GELİŞTİRME PROJELERİNE, HASILAT PAYLAŞIMI, KAT KARŞILIĞI PROJELERE GELİŞTİRİCİ, MÜTEAHHİT, ORTAK, DANIŞMAN VS OLARAK GİRMEK, HER TÜRLÜ GAYRİMENKULLERİ İKTİSAP EDEREK VEYA KİRALAYARAK VEYA DİĞER YOLLARLA HAK SAHİBİ OLARAK GELİŞTİRMEK VEYA SATMAK.  3.    HER TÜRLÜ PROJELERDE ORTAYA ÇIKACAK OLAN TİCARİ ALANLARDA, GEREKLİ İZİNLERİ DE ALMAK KAYDI ŞARTIYLA, HASTANE, KREŞ, ALIŞ VERİŞ MERKEZİ, ÖZEL OKUL, ÖZEL SPOR ALANI VS GİBİ TİCARİ GELİR GETİRİCİ YERLERDE KİRALAMA DA DAHİL TİCARİ FAALİYETLERDE BULUNMAK.   4.    ŞİRKET FAALİYETLERİ İÇİN HER TÜRLÜ MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARI, İPOTEKLİ VE İPOTEKSİZ, REHİNLİ VE REHİNSİZ, DİLERSE ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ TAKYİDAT VE HUKUKİ VECİBELERİ İLE BİRLİKTE VE ÜZERLERİNDEKİ HER TÜRLÜ ŞAHSİ VE AYNİ HAKLARLA BİRLİKTE SATIN ALMAK, SATMAK, KİRALAMAK, KİRAYA VERMEK, TAKAS VEYA TRAMPA ETMEK, GERİ ALIM VEYA ALIM HAKKI TESİS VE KABUL ETMEK, MENKUL GAYRİMENKUL HAK VEYA TESİSLER KİRALAMAK, KİRAYA VERMEK, KİRA SÖZLEŞMELERİNİ TAPUYA KARŞILIKLI VEYA TEK TARAFLI OLARAK ŞERH ETMEK.  5.    GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE İRTİFAKLAR, İNTİFA HAKLARI, KAT İRTİFAKLARI, KAT MÜLKİYETLERİ, TAHSİS, İFRAZ VE TEVHİT İLE PARSELASYON İÇİN HER TÜRLÜ MUAMELE VE TASARRUFU YAPMAK, MENKUL VEYA GAYRİMENKUL MALLAR İÇİN SATIŞ VAADİNDE BULUNABİLECEĞİ GİBİ TEMLİK MUAMELELERİ YAPMAK VE BU HUSUSTA SÖZLEŞMELER AKDETMEK. KEZA FAALİYETLERİ İÇİN LÜZUMLU GÖRÜLECEK HER TÜRLÜ MENKUL VE GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ BİLUMUM İHALELERE İŞTİRAK ETMEK, İHALEYE ÇIKARMAK. İKTİSAP ETTİĞİ GAYRİMENKULLER İÇİN ÖNALIM, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE TAHLİYE DAVASI AÇMAK, TİCARİ İŞLETME REHNİ AKDETMEK.  6.    GAYRİMENKULLERİNİ BELEDİYEYE DEVRETMEK, YOL VE İFRAZ İÇİN TERK ETMEK. SAHİBİ BULUNDUĞU GAYRİMENKULLERİ DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA, BU GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE KONUT VE/VEYA TİCARİ KULLANIM AMAÇLI YAPILAR İNŞAA ETMEK, İNŞAA ETTİRMEK, İNŞAATINI YAPTIĞI VEYA YAPTIRDIĞI GAYRİMENKULLERİ SATMAK, ALMAK, KİRAYA VERMEK, KİRALAMAK, İŞLETMEK, İŞLETTİRMEK AMACI İLE KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞİRKETLERE AYNİ VE/VEYA NAKDİ SERMAYE KOYMAK VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN HİSSELERİNİ SATIN ALMAK SURETİYLE İŞTİRAK ETMEK.    7.    HER TÜRLÜ MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLAR HAKKINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI İÇİN İPOTEK TESİSİ AŞAMASINDA VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN TAKİBİ AŞAMALARINDA KIYMET TAKDİRİNDE BULUNMAK, DEĞERLEME FAALİYETİ YAPMAK, RAPORLAR DÜZENLEMEK. 8.    GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ PROJE ANALİZLERİ YAPMAK, FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPMAK, BÖLGE VE KONUM ARAŞTIRMASI YAPMAK, EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM DEĞER ANALİZİ TESPİTİNDE BULUNMAK, YATIRIM STRATEJİLERİ BELİRLEMEK VE GELİŞTİRMEK, YATIRIM PERFORMANS DEĞERLEMELERİNDE BULUNMAK,  PAZAR ANALİZLERİ VE ARAŞTIRMALARI YAPMAK, PAZARLAMA STRATEJİLERİ BELİRLEMEK VE BU HİZMETLERİ SUNMAK, BÖLGE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARINDA BULUNMAK, PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ SUNMAK, GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKULE BAĞLI HAKLARIN HUKUKİ DURUMLARI İLE İLGİLİ ANALİZ VE RAPORLAMA HİZMETLERİNDE BULUNMAK,  9.    HER TÜRLÜ GAYRİMENKULÜN KİRA RAYİÇ BEDELLERİNİ TESPİT ETMEK, BU KONUDA RAPOR YAZMAK, HAZIRLANAN RAPORLARI BELLİ SÜRELERDE YENİDEN DÜZENLEMEK.  10. İHTİSAS GEREKTİREN ÖZEL KONULU DEĞERLEME TALEPLERİNDE ŞİRKET DIŞINDAN KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ KURUM VE KURULUŞLARDAN DEĞERLEME UZMANI SAĞLAMAK VE DEĞERLEME RAPORU TANZİM ETMEK.  11. DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMİŞ OLAN GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEME RAPORLARINI BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARINDA YENİLEMEK, MUKAVELESİNİ RAPORLARINI DÜZENLEMEK, ŞİRKETÇE DÜZENLENEN RAPORLARIN ARŞİVLENMESİ VE KANUNİ SÜRELERİNCE SAKLANMASINI SAĞLAMAK.  12. İNŞAATLARIN PLAN PROJE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAPI ŞARTNAMESİNDE YER ALAN KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN TAKİBİNİ YAPARAK RAPORLAR HAZIRLAMAK VE HAKEDİŞ RAPORLARI DÜZENLEMEK.  13. GAYRİMENKUL DEĞERLEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASINDA VE KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİNDE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN, TAPU KÜTÜKLERİNDEN, İMAR PLANLARINDAN, TAPU KADASTRO TEŞKİLATINDAN, RESMİ KURUMLARDAN RESMİ VE ÖZEL KURUMLARIN BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPAN KURULUŞLARINDAN, BİLİM ADAMLARINDAN VB. KAYNAKLARDAN YARARLANMAK, ARAŞTIRMALARDA BULUNMAK.   14. GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ PİYASA ARAŞTIRMASI, FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI, GAYRİMENKUL VE BUNA BAĞLI HAKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN ANALİZİ BOŞ ARAZİ VE GELİŞTİRİLMİŞ PROJE DEĞERİ ANALİZİ EN VERİMLİ VE EN İYİ KULLANIM DEĞER ANALİZİ GİBİ ALANLARDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEK    15. MİMARLIK,MÜHENDİSLİK,DEKORASYON,İNŞAAT VE BU KONULARLA İLGİLİ TAAHHÜT HİZMETLERİ YAPMAK.BU NEDENLE BU KAPSAM ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Beşikyapı İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: İkitelli Org. San. Bölg. S.S. Demirciler Sit. C2 Blok No:217 Başakşehir