28 / 05 / 2022

Besta Home İç Mekan Dekorasyon Tasarım İmalat Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ve Ticaret Ltd.Şti. kuruldu!


Besta Home İç Mekan Dekorasyon Tasarım İmalat Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ve Ticaret Ltd.Şti. bugün Kağırhane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mert Kaya tarafından kuruldu.Besta Home İç Mekan Dekorasyon Tasarım İmalat Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ve Ticaret Ltd.Şti. bugün Kağırhane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mert Kaya tarafından kuruldu.

Besta Home İç Mekan Dekorasyon Tasarım İmalat Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ve Ticaret Ltd.Şti. konusu:
1-Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiye haneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak. 2- Mimarlık, mühendislik inşaat ve müteahhitlik faaliyetleri, mühendislik, mimarlık hizmetleri, müşavirlik etüt işleri yapmak, yaptırmak, hem kendi maksat ve gayesi için, hem de başkalarının taleplerini karşılamak üzere her türlü plan, proje çizmek, çizdirmek fizibilite raporları hazırlamak, projeleri ve etütleri hazırlamak hazırlatmak, projeleri ve etütleri yapmak, yaptırmak, çizmek, metraj işlerini yapmak, montaj işlerini yapmak, taahhüt etmek, haritacılık yapmak, müşavirlik, komple proje yönetimi, araştırma ve teknik kontrollük yapmak, ihale dosyası tanzim ermek. 3- Resmi ve özel inşaat ve inşaat taahhüt işleri yanında özel mahiyette her türlü konut ve işyeri inşaatı işleri için arsa satın almak veya kat karşılığı anahtar teslimi olarak anlaşma suretiyle konut ve işyerleri inşaatı yapmak ve satmak. 4- Müteahhit sıfatı ile ya da doğrudan doğruya yapılacak konu ile ilgili işlerde taşınmazların proje ve alt yapı çalışmalarını yapabilir, bunları tamir, tadil ve inşaat ruhsatlarını alabilir eski eser niteliğindeki taşınmazlar için gereken yasal müracaatları yapabilir, taşınmazların mevzi imar planlarını talep edebilir. Taşınmazların yönetimi üstlenebilir. 5- Konusu ile ilgili petrol ürünlerinin üretimini alımını satımını ve dağıtımını yapan milli ve uluslararası petrol şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışındaki akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerini kurmak bunları restore etmek onarmak montaj işlerini yapmak bu gibi şirketlerin akaryakıt istasyonlarını ve dolum tesislerini satın almak gerektiğinde kiralamak sureti ile işletmeciliğini yapmak bayiliklerini üstlenmek. 6- Her nevi yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtımı ve izolasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum, çakıl, mıcır, çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portatif ve şantiye binası imal etmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. 7- Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava taşımacılığında kullanılan her türlü nakil vasıtaların ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak. 8- Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısım kısım yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir. 9- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü reklam işleri yapar bu amaçla internet radyo televizyon video gazete mecmua el ilanları ve sanal mağazacılık gibi bütün vasıtalardan yararlanır. İlgili kuruluşlarla bu konuda sözleşmeler yapar. Bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar ortaklıklar kurar. 10- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü taşımacılık (nakliyecilik) işlemleri ile alakalı konularda sözleşmeler yapabilir ve bu konularla alakalı işlemler yapabilir. 11- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için SANAL MAĞAZACILIK işlemleri ile alakalı konularda sözleşmeler yapabilir ve bu konularla alakalı işlemler gerçekleştirebilir. Şirket maksat ve konuları ile ilgili olarak; 1)Şirket yurt içi ve yurt dışında fuar sergi, spor faaliyetleri ve festivallere katılabilir. 2)Şirket, konuları ile ilgili olarak yönetici personel ve ortaklarını eğitmek pazar aramak ve teknolojik gelişmeleri sağlamak maksadıyla yurtdışına gönderebilir. 3)Konusu ile ilgili her türlü maddelerin pazarlamasını ithalatını ihracatını ve dâhili ticaretini yapmak. 4)Konusu ile ilgili her türlü makine yedek parça kalıp aksesuar cihaz malzeme elektrik ve elektronik malzemelerin ithalatını ihracatını pazarlamasını ve dâhili ticaretini yapmak. 5)Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle her türlü ortaklıklar kurmak işlemlere iştirak etmek. 6)Konusu ile ilgili yurdun her yerinde toptan ve perakende satış mağazaları bürolar işletmeler depolar tesisler kurmak,kiralamak.

Adres: Merkez Mah.Güldeste Sk. Bırlık Apt.No:6/9 Kağıthane