Beykoz"daki ormanlık üniversite alanına dava açıldı!

Beykoz Beykoz"daki ormanlık üniversite alanına dava açıldı!

Beykoz'da 120 bin metrekarelik tescilli fidanlık alanın, üniversite alanı ilan edilmesine ilişkin dava açıldıİstanbul'un Beykoz ilçesinde 120 bin metrekarelik tescilli 'fidanlık alanın', üniversite alanı ilan edilmesine ilişkin imar planı tadilatının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açıldı.

Söz konusu plana ret oyu veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis üyelerinden İbrahim Doğan, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda fidanlık olarak ayrılan alanın yapılaşmaya açılmasının ciddi sakıncalar taşıdığını vurguladı.

1 Nisan 2009'da Türkiye ile Almanya arasında 'Türk-Alman Üniversitesi'nin kurulması için imzalanan anlaşma TBMM tarafından onaylandı. İBB Meclisi 22 Haziran 2011 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı ile Beykoz'daki fidanlığı üniversite alanı ilan etti. Plana CHP'li meclis üyeleri İbrahim Doğan, Gökhan Zeybek, Bülent Soylan ve HAS Partili Ahmet Sadıkoğlu karşı oy kullandı.

Doğan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının fidanlığa üniversite inşa edilmesinin önünü açan kararının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Doğan, bu plan tadilatının İmar Yasası'na aykırı olduğunu vurgulayarak arazinin yasal mülkiyetinin kısmen hazine kısmen orman statüsünde olduğunu belirtti.

Boğaziçi Yasası'na da aykırı
Taşınmazın tamamının 02.12.2005 tasdik tarihli 'Beykoz Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'na göre fidanlık alanı lejantında kaldığını belirten Doğan, bu lejanta ait plan hükümlerinde 'çevresinde yer alan orman alanları ile bir bütünlük teşkil eden fidanlıkta, mevcut kullanım aynen korunacak olup hiçbir şekilde yeni yapı yapılmayacaktır' ifadesinin yer aldığına dikkat çekti. Doğan Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1973 tarihli karan ile fidanlığın tescillendiğini de vurguladı.

Doğan, plan tadilatının İmar Kanunu'nun 3. maddesindeki 'Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına aykırı maksatlar için kullanılamaz' hükmüne aykırı olduğunu ifade etti. Planın Boğaziçi Kanunu'na da aykırı olduğunu kaydeden Doğan, yasaya göre devlet ormanı statüsündeki yerlerin bakanlık projesi ile Boğaziçi alanının doğal yapısına göre düzenlenip ağaçlandırılabileceğini söyledi.

Doğan, 'Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği'ne göre sosyal ve teknik bir altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak hizmet götürdüğü bölgede eşdeğer yeni bir alanın ayrılması ile mümkün olabileceğini belirterek, kaldırılan 120 bin metrekarelik yeşil alanın yerine yeni bir alan gösterilmediğini vurguladı.

Cumhuriyet