17 / 08 / 2022

Beylikdüzü Belediyesi'nden büyük fırsat! Yaşam Vadisi 2. Etap kiraya verilecek!

Beylikdüzü Belediyesi'nden büyük fırsat! Yaşam Vadisi 2. Etap kiraya verilecek!

İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Yaşam Vadisi 2.Etap için kiralama ihalesi düzenliyor. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanının detayları...



İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı...


YAŞAM VADİSİ 2. ETAP İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Tasarruf hakkı Belediyemize ait Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesine cepheli Anadolu Cad. ile Batı Trakya Bulvarı arasında kalan Yaşam Vadisi 2.Etap alanında kalan ''Yaşam Vadisi 2. Etap İşletilmesi'' işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a,36,37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 02/06/2022 Perşembe günü saat 11:15’te Belediye Encümeni huzurunda
ihale edilecektir.
1) İdarenin
a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31
2) İşin Adı: ''Yaşam Vadisi 2. Etap İşletilmesi'' İşi
3) Taşınmaza ve İhaleye Dair Bilgiler:
a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL
b) Taşınmazın tahmin edilen (Aylık) kira bedeli: 60.000,00-TL+KDV(AltmışBin-Türk
Lirası)
Taşınmazın tahmin edilen (10 yıllık) kira bedeli: 7.200.000,00 - TL. + KDV (YediMilyon İkiYüzBin – Türk Lirası )
Geçici Teminat Tutarı: Muhammen Bedelin %3’ü olan 216.000,00-TL. (İkiYüzOnaltıBinTürk Lirası)
İhalede artırım tahmin edilen aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

Beylikdüzü Belediyesi nden büyük fırsat! Yaşam Vadisi 2. Etap kiraya verilecek!

c) İhale Tarihi: 02 / 06 / 2022
d) İhale Saati: 11:15’te
e) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 01 / 06 / 2022 – 16:00
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir.
f) Kiralanacak Taşınmazın;
İli : İstanbul
İlçesi : Beylikdüzü
Mahalle/Köyü/ Mevkii : Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesine cepheli Anadolu Cad. ile Batı Trakya Bulvarı arasında kalan Yaşam Vadisi alanı
Cinsi : Park Alanı
Kira Süresi : 10 yıl
Takribi Yatırım Bedeli : Kafe-Çay Bahçesi Tesis İnşaat Maliyeti(Yatırım Maliyeti)= 4.030.000,00-TL
4) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

İBB'den büyük fırsat! İstanbul'un göbeğinde imarlı arsa satıyor!

Arsa almak isteyenler dikkat! Kayseri Kocasinan'da 187 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satılık arsa fırsatı!

Milli Emlak Bakırköy'de 100 metrekarelik konut satıyor! Milli Emlak'tan son dakika fırsatı!