02 / 07 / 2022

Beylikdüzü'nde 42.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Beylikdüzü'nde 42.8 milyon TL'ye satılık arsa!

T.C. Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu İstanbul Beylikdüzü'nde yer alan arsayı 42 milyon 779 bin 100 TL bedelle satışa çıkardı.T.C. Büyükçekmece 1. Satış Memurluğu İstanbul Beylikdüzü'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 42 milyon 779 bin 100 TL olarak belirlendi.

T.C.BÜYÜKÇEKMECE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Gürpınar Mahallesi, Kavaklıyolu Altı Mevkii, 281 Ada, 15 Parsel sayılı taşınmaz 7.129,85 m2 büyüklüğünde ve boş arsa niteliğindedir. Dava konusu arsa niteliğindeki taşınmaz ulaşımı kolay ve belediyenin sunmuş olduğu her türlü altyapı hizmetinden yararlanabilecek konumdadır. Taşınmaz İnönü Caddesine cepheli konumdadır. Çevresindeki konut nitelikli yapılaşmalar, siteler mevcut olmakta, taşınmazın bulunduğu alan ve çevresine her türlü kamu ve belediye hizmeti verebilmekte ve her türlü sağlık, eğitim, ibadet alanlarına, park alanlarına, alışveriş merkezlerine yakın ve merkezi konumlu olmaktadır. Davaya konu taşınmaz D-100 karayoluna 3,5 km, Gürpınar sahiline 3 km mesafededir.
Yüzölçümü : 7.129,85 m2
İmar Durumu : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Dereağzı Mahallesi 281 ada, 6 parselin de içerisinde bulunduğu alanda Beylikdüzü Belediye Encümeni'nin 28/09/2017 tarih 881 sayılı kararı ile imar uygulaması yapılmış olup, Tapu Müdürlüğünün 06/02/2018 tarih 2871 yevmiye numarası ile tescil edilerek uygulama sonucunda 281 ada 14 parsel, 281 ada 15 parsel, 281 ada 16 parsel oluşturulmuştur.
İstanbul Belediye Başkanlığı tarafından 09/06/2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Gürpınar 2. Etap Uygulama İmar Planında Dereağzı Mahallesi, 281 ada 14 ve 15 parseller, konut alanı (Taks:0,30, Ayrık Nizam 5 kat) olarak planlanmıştır.

Beylikdüzü nde 42.8 milyon TL ye satılık arsa!

Kıymeti : 42.779.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/05/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 24/06/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.