Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçük Piyale Mahallesi 1169 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 14 Mart 2022 tarihli ve 3142503 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Küçük Piyale Mahallesi 1169 ada 1 parsele ilişkin NİP-34582015 numaralı 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34778721 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 14 Mart 2022 tarihinde onaylandı.

Beyoğlu Küçük Piyale Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25 Mart 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın