Bilecik'te 2B arazi satışı hatırlatması!

Bilecik'te 2B arazi satışı hatırlatması!

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, 2/B taşınmazlarının satışında süre uzatımı yapıldığını ve son günün 30 kasım 2018 olarak belirlendiğini ifade etti.


Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak,yaptığı açıklamada, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek başvuru ve ödeme sürelerinin uzatıldığı söyledi. 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre şu uygulamadan, kanun kapsamında hak sahibi olup başvuru yapmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin faydalanacağını anlatan Budak, şunları söyledi. 

“Başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacaktır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ve ilçelerde kaymakamlıklarda bulunan Milli Emlak Şefliklerine başvuru yapılabilir.”